Vi ger oss ut på roadtrip – Träffa oss i Jönköping, Kalmar och Östersund

Vi ger oss ut på roadtrip – Träffa oss i Jönköping, Kalmar och Östersund

Här hittar du mer information

Eva Houltzén, VD, Axiell Media: “E-boken kommer att stärka läsningen globalt"

Om bara tio år är e-boken standard. Och den är ett verktyg för ökad läskunnighet. Det tror Eva Houltzén, VD för Axiell Media.

– Om tio, femton år är e-boken standardformatet för textläsning. Då tror jag att den har tagit över från den tryckta boken, och dessutom är den då ett verktyg för att stödja läskunnigheten i hela världen. Det finns så otroligt många fördelar, säger Eva, när e-boken nu fyllt 20 år.

Eva Houltzén är VD på Axiell Media, ledande distributör av digitala böcker till både bibliotek och återförsäljare. Eva ser många skäl till att den digitala boken kommer att växa i betydelse i framtiden.

– E-boken passar vår moderna livsstil. Den är lättillgänglig och flexibel. Det finns anpassningsmöjligheter och en stor potential för individualisering utifrån olika läsares behov.

”E-boken passar in den nutida människans liv”

Eva ser en framtid där vi kan ta våra digitala böcker med oss överallt i det tekniska ekosystemet.

– Vi har tillgång till våra foton och bilder genom mobilen var vi än är. Vi förväntar oss att kunna se filmer på alla devices. Även e-boken har den inneboende förutsättningen för att göra det möjligt. Den passar in den nutida människans liv, helt enkelt, säger Eva.

Att ljudboken de senaste åren har fått ett så stort genomslag tror hon beror på att ljudboken gör det möjligt att multitaska. Men det beror också på att många återförsäljare valde att satsa på just ljud.

– Ljudboken fick ett stort fokus och därför också ett tydligt genomslag. Ingen återförsäljare har valt att satsa helhjärtat på e-boken så som man satsade på ljudboken, än. Synligheten för ljudboken är en av de viktigaste anledningarna till framgången.

Många i branschen menar att en ny enhet behövs för att e-boken ska slå igenom, en billig och bra e-boksläsare, likt Kindle i USA. Men Eva tror inte att en ny läsplatta är avgörande. Hon menar att vi redan har alla tekniska enheter vi behöver.

”Synligheten för ljudboken är en av de viktigaste anledningarna till framgången”

– Jag hoppas, och tror, att mobilproducenterna kommer hitta goda lösningar. Mobiltelefonerna ska bli en “multiple purpose device” och ha flera användningsområden. Det finns redan experiment där man vänder på skärmen och så har man e-ink-läsare på baksidan. Om man nu kan titta på film och streama innehållet på sin mobil, varför skulle den då inte kunna utvecklas till ett läsredskap?

Eva ser också e-boken som ett viktigt verktyg för att stödja läsutveckling.

– Det pratas mycket om vår vikande förmåga att ta till oss text. Därför är det väldigt viktigt att böckerna finns där ungdomarna finns, vi behöver hitta modeller där e-boken blir en naturlig del av livet. Den unga generationen konsumerar redan stor mängd text digitalt i till exempel sina sociala medier och nu även i skolan. Därför kommer de förvänta sig att litteratur finns tillgänglig på deras mobiler i lika hög utsträckning som film och musik gör det, och finns den inte lika lättillgänglig är det risk att de vänder sig ifrån bokläsningen. Under Coronakrisen har vi också kunnat se att stor del av såväl grundskolan som vuxenutbildningar snabbt kunnat ställa om till digital format. Att ha både skönlitteratur och läromedel tillgängliga digitalt har varit oumbärligt när också skol- och folkbibliotek tvingats hålla mer eller mindre stängt. Bara genom att finnas till hands är ett sätt som e-boken stödjer läsningen. Ett annat är att de digitala verktygen och systemen kan snappa upp information om läsaren. ”Hur ofta läser jag? Hur snabbt? Hakar jag upp mig på vissa ställen?” Det är den typ av data de digitala boktjänsterna kan spåra och lagra för att optimera mina läsupplevelser framåt. Sedan går det naturligtvis också att utveckla tjänster runt boken som uppmuntrar till fri läsning, genom att sätta mål till exempel.

Den nya version av Epub-formatet, som heter Epub3, menar Eva är en nyckel för att göra boken ännu mer relevant.

– Epub3 kommer att göra det möjligt att utveckla många tjänster kring boken. Att individanpassa den och uppfylla tillgänglighetskrav bland annat. Axiell Media kommer att införa ACE-validering i sina förlagstjänster.

”Epub3 är en nyckel för att göra boken ännu mer relevant”

ACE, som står för Accessibility Checker for Epub, handlar om att se till att böcker är tillgängliga för den som har utmaningar så som dyslexi eller till och med blindhet. Den som använder speciella hjälpmedel ska kunna tillgodogöra sig den digitala boken, och det avgörs i koden.

– Samtidigt som boken blir tillgänglig för den som har utmaningar, så blir den också lättare att sprida till alla läsare.

Metadata kommer att bli viktigare för att bland annat hitta rätt läsare för rätt bok, baserat på sökord. Det är den tillagda informationen relaterad till hela verket eller en systematisering av etiketter och data om data. Metadatan ska spegla både bokens hela komplexitet och det sammanhang där boken läses.

– Vi kommer att satsa mycket på metadata runt böckerna. Allt från författare eller hur lång den är till kategoriseringar. Det betyder mycket för smalare litteratur, för det blir lättare att matcha böcker med rätt läsare. Vi jobbar aktivt för det, säger Eva.

Med Epub3 kommer man också att kunna följa bokens resa bland läsarna, och därigenom låta nya läsare hitta den.

– När data blir tillgänglig på ett säkert sätt, kommer vi kunna få övergripande information om vilka böcker som läses i vilka områden, och således också få tips om till exempel ”Just nu trendar den här boken i ditt område”. Möjligheterna är oändliga när man börjar använda sig av den tillgängliga metadatan. Med framtiden intelligenta översättningstjänster kommer titlar kanske också kunna sampublicera fortare. Om en svensk författare kommer ut med en storsäljare kan möjligheten finnas att ge ut den på alla språk direkt, och därför snabbt se vad folk i andra länder tycker, säger Eva.

”Möjligheterna är oändliga när man börjar använda sig av den tillgängliga metadatan”

Det finns alltså många skäl att älska framtiden. Eva Houltzén ser en ljus framtid där den digitala boken blir en demokratifrämjare. E-boken kan utföra stordåd här hemma och förflytta de geografiska och demografiska gränserna, men den kan också bidra till läskunnighet – i hela världen.

– I många länder har ju mobiltelefonin slagit igenom, även om mycket annat saknas. När läsning kan ske på alla telefoner så öppnar det upp för att öka läskunnigheten i hela världen. Det kan till exempel påverka flickors möjlighet att gå i skola, och stärka allas möjlighet till lika informationstillgång och läskunnighet oavsett geografi och sociala klyftor. Det är helt enkelt en möjlighet att globalt stärka läsningen och en möjlighet att göra det litterära kulturarvet tillgängligt för alla, säger Eva.

#ebokensframtid

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: