Tillgänglighet

Axiell Medias arbete med digital inkludering

Läsglädje ska vara för alla och framtiden är tillgänglig. Alla ska kunna tillgodogöra sig litteratur. Inkludering av personer med varierande förmågor är därför en central del av Axiell Medias arbete och tillgänglighet har en nyckelroll i vår ambition att säkerställa att våra produkter skapar värde, och läsglädje, för alla våra användare.

Inkluderande design

Personer med funktionsnedsättningar utgör omkring 20 procent av svenska befolkningen, och tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet. Vi är dessutom övertygade om att genom att designa tjänster som förenklar, förtydligar och förbättrar för personer som har nedsatta förmågor blir våra tjänster samtidigt bättre och enklare för alla. Detta synsätt kallas inkluderande design, och är något som vi vill ska prägla vårt arbete på Axiell Media.

Vårt Tillgänglighetsåtagande (Accessibility Commitment)

• Tillgänglighet är en del av våra arbetsprocesser och en del av vårt sätt att arbeta. Vi tar hänsyn till det i bland annat design, utveckling, kravställning och test.
• Vi ser tillgänglighet som en grundläggande rättighet, inte bara som ett krav i en checklista.
• Vi tar gemensamt ansvar, och förstår att tillgänglighet främst handlar om människor, inte om teknik.
• Vi involverar användare med egna erfarenheter av funktionsnedsättningar i arbetet med våra tjänster.

I praktiken tillämpar vi detta så här

• Vi har en ansvarig ”Accessibility Champion” hos oss, vars främsta uppgift är att säkerställa att tillgänglighet inte faller mellan stolarna och att sprida kunskap bland kollegorna. Nuvarande Accessibility Champion är: Tam Johnson, kontakt: tam.johnson@axiell.com
• Vi har med tillgänglighet som en kontinuerlig del av vår kompetensutveckling.
• Vi har samlat resurser, länkar och kompetens om tillgänglighet på en samlad plats, så att kunskapen fastnar i organisationen och inte blir för personberoende.
• Vi har med tillgänglighet som en naturlig del av all vår produktutveckling.
• Vi genomför minst en gång per år användningstester av våra slutanvändarprodukter med fokus på just tillgänglighet.
• Vi samarbetar med certifierade tillgänglighetsexperter – som regelbundet hjälper oss ta nästa steg framåt.

 

Tillgänglighetsanpassningar för Biblio app

Uppdaterad den 23 juni 2021

Axiell Media står bakom appen Biblio, som används på bibliotek för att läsa och lyssna på digitala böcker. Vårt mål är att appen ska bidra till läsglädje för alla användare, oavsett förutsättningar. I den här tillgänglighetsredogörelsen beskrivs hur appen Biblio är förenlig med WCAG 2.1, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rapportera brister i Biblio-appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgänglighet i appen Biblio. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan ber vi dig meddela vår Accessibility Champion Tam Johnson tam.johnson@axiell.com

Teknisk information om tillgänglighet i Biblio

Appen Biblio är till största delen förenlig med standarden WCAG 2.1. Vi är medvetna om brister inom följande områden:

• Skärmriktning – Det saknas stöd för läsning i landskapsläge (WCAG 1.3.4)
• Textstorlek – Ändrad textstorlek i enheten slår inte igenom på texten i appen (WCAG 1.4.4)
• Struktur – Toggle knappar i filter och i ”Mina lån” sitter inte ihop med sin beskrivning (läses som två olika element) (WCAG 1.3.1)
• Inmatningsstöd – Tangentbord anpassas ej efter inmatningstyp, t.ex. vid inmatning av pinkod och lånenummer (WCAG 3.3.4)
• Alternativ till komplexa fingerrörelser – På inställningar saknas alternativ för Drag-reglaget (WCAG 2.5.1)

Hur vi har testat Biblio

Vi har gjort en självskattning (intern testning) samt tagit hjälp av extern part med särskild expertis inom tillgänglighet för en oberoende granskning. Vi arbetar löpande med att förbättra teknik, design och innehåll och genomför interna tester för att öka tillgängligheten.

Plan för att åtgärda brister

Axiell Media arbetar löpande för att åtgärda kvarvarande brister, med målet att åtgärda samtliga brister under 2022.

Samarbetspartners i urval

Aktuellt

Female student on Ipad in library

"Erkänn att det är coolt att vi har Sveriges bästa bibliotek!"

På vår nätverksträff i Linköping den 21/4 berättade Liselott Drejstam lite om hur hon arbetar...

Av Axiell april 22, 2016

Läs mer

"Jag ser mig som en kulturförmedlare!"

Jag ser mig som en kulturförmedlare och är stolt över att vara det. Det är...

Av Axiell april 4, 2017

Läs mer

"Det viktiga är att resursen sätts i pedagogiskt sammanhang"

Hur kan man jobba pedagogiskt med IT i skolan genom skolans styrdokument? Den frågan ställde...

Av Axiell maj 26, 2016

Läs mer

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: