Vi ger oss ut på roadtrip – Träffa oss i Jönköping, Kalmar och Östersund

Vi ger oss ut på roadtrip – Träffa oss i Jönköping, Kalmar och Östersund

Här hittar du mer information

Bokmässan: Missa inte vårt seminarium 23/9 klockan 12

Läs! Digitala språnget fortsätter efter 2021

Bibliotekens läsfrämjande och demokratiserande uppdrag förändras och växer med digitaliseringen. Med avstamp i forskning kring jämlik tillgång till samhällets resurser visas genom samtal och exempel hur digitala verktyg, aktiviteter och samverkan på bibliotek används för att nå verksamhetsmålen – och framtidens möjligheter. Medverkande: Erik Amnå, professor emeritus i statsvetenskap; Helena Björnwall Åström, regionbibliotekschef i Västerbotten; Daniel Forsman, stadsbibliotekarie Stockholms stad, samt Oskar Laurin, enhetschef för bibliotekssamverkan på KB, och Lisa Olsson Dahlquist, verksamhetsutvecklare på MTM. Programledare: Eva Houltzén, vd på Axiell Media.

Här kan du läsa om programmet och det är här du också beställer biljetter, du kan delta i som studiopublik i Studio B eller se oss på Bokmässan Play. Tidpunkten är torsdag 23 september 2021, klockan 12.00.

Hela bokmässans program hittar du på www.bokmassan.se

Varmt välkommen!

Mer information om våra medverkande: 

Helena Björnwall Åström är chef för Regionbibliotek Västerbotten sedan 2019, med rötterna i skolans värld där hon arbetat som svenska- och engelskalärare och rektor i många år och så här berättar Helena om sitt arbete:
”Biblioteksvärlden är inte helt olik skolvärlden; de båda utgör snarare parallella vägar för medborgarens livslånga bildningsresa.
Det är intressant att verka i ett regionalt sammanhang, det ger nya perspektiv och insikter, vid sidan av den kommunala erfarenhet jag har. Precis som i skolan är ju läsfrämjande centralt inom biblioteksväsendet, och att arbeta aktivt för läsning finns liksom i mitt dna. Likaså att se läsning som en rättighet, en gåva och en glädjekälla – precis som med fysisk träning är all läsning som blir av positiv. Skolbiblioteket är jätteviktigt och både verksamheten och dess personal borde vara en självklar integrerad del av varje skola.” Foto: Rebecca Eriksson (regionbibliotek Västerbotten)

Daniel Forsman är stadsbibliotekarie i Stockholm sedan 2018. Före det var han prefekt och bibliotekschef vid Chalmers. Som ämnes- och systembibliotekarie har han bl a arbetat med utveckling och implementering av digitala tjänster och system för informationsförsörjning och vetenskaplig kommunikation. Att arbeta med förändringsprocesser utifrån användarnas beteenden och drivkrafter har hela tiden varit en naturlig del av utvecklingen liksom att använda agila principer för att organisera arbetet. I sin roll som ansvarig för biblioteksverksamheten vid ett lärosäte och i en kommun har förändringsledning och transformativa processer kommit att bli ett allt större fokus. Bibliotekens roll i samhället och för sina huvudmän är i förändring, nya ekosystem växer fram och det gäller att finna sin position och omvärdera sina partners.

Oskar Laurin är enhetschef för Enheten för bibliotekssamverkan på Kungliga biblioteket med ansvar för KB:s samverkansuppdrag där bland annat samarbetet för den nationella bibliotekskatalogen Libris och KB:s olika partnerskap ingår. Oskar har tidigare varit verksam som chef för Regionbibliotek Stockholm och enhetschef för Digitala biblioteket på Stockholms stadsbibliotek och har lång erfarenhet av att jobba med digitaliserings- och verksamhetsutvecklingsfrågor på kommunal och regional nivå. Oskar har ansvarat för och drivit utveckling av ett flertal digitala system och tjänster för tillgängliggörande av bibliotekens tjänster och samlingar och för läsning av digitala medier. Foto: Anna Molander

Lisa Olsson Dahlquist, tidigare forskare i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, arbetar idag som verksamhetsutvecklare på Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) med att främja forskning om tillgänglig läsning. Som biblioteksforskare kretsar hennes forskning framförallt kring folkbibliotekets demokratiska och folkbildande roll i en digital samtid. Foto: Åsa Lundgren, LU

Erik Amnå är professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet. Hans forskning har huvudsakligen behandlat svensk demokratiutveckling med särskilt fokus på civilsamhället och ungdomars politiska utveckling. Erik Amnå har också haft uppdrag som huvudsekreterare och ordförande i flera offentliga utredningar, bland annat om demokrati, verksledning, samhällsorientering, statlig imamutbildning och folkbildning. Han har varit styrelseordförande i bland annat Teologiska Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda och Höj rösten politikerskola. Foto: Dumya Kermanj

Eva Houltzén är VD för Axiell Media, ledande distributör av e- och ljudböcker till e-handel, bibliotek och skolor. Hon har över 15 års erfarenhet från olika affärsutvecklings- och ledarroller inom media-, förlags-, utbildnings- och IT-konsultbranschen. I sina roller har hon framför allt arbetat med strategisk affärs- och verksamhetsutveckling kopplat till digital transformation och ofta nära demokratibärande verksamheter. Eva har en masterexamen inom utbildning från Uppsala Universitet samt en master of business administration från Handelshögskolan i Stockholm. Foto: Louise Nylund

 

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: