Axiell Media vinner upphandling av tillgänglighetsanpassade EPUB3-filer till KB

Axiell Media vinner upphandling av tillgänglighetsanpassade EPUB3-filer till KB

Axiell Media har vunnit Kungliga bibliotekets, KB:s, upphandling för konvertering av PDF:er till EPUB3-filer. Upphandlingen ställer särskilda krav på filernas kvalitet, bland annat på ACE-validering i enlighet med kommande lagkrav. Det är ett nytt samarbete som syftar till att skapa innehåll till KB:s nya tjänst för litteratur på minoritetsspråk. Avtalet omfattar 30 titlar på minoritetsspråken romani chib och samiska (samtliga varieteter), under 2021.

Upphandlingen är unik då upphandlaren ställt specifika krav för varje bok för att den ska passa i KB:s kommande tjänst, appen Bläddra. Man har arbetat fram en detaljerad specifikation för att säkerställa e-bokens tillgänglighet utifrån de krav som finns och kommer i laga kraft fr om 2025, utöver sedvanlig kontroll via EPUB-Checker för EPUB3. De tekniska krav som KB har på filerna i formatet EPUB3.2 som Axiell Media levererar kommer att appliceras på samtliga filer som förlag önskar tillgängliggöra via KB:s app, och här kan Axiell Media erbjuda sedvanliga konverteringstjänster.

”Det här projektet är på många sätt ett startskott för den tillgänglighetsanpassade EPUB3-boken i Sverige och för att böcker på minoritetsspråk ska kunna erbjudas brett och lättillgängligt. Vi är stolta att vara med på den här utvecklingsresan tillsammans med KB:s dedikerade team. Våra erfarna medarbetare bidrar med sin breda kompetens om digitala böcker, samtidigt som vi ytterligare stärker vår kunskap om tillgänglighetsmetadata och våra processer för att effektivt erbjuda EPUB3-konvertering. Detta blir det nya standardiserade sättet att erbjuda EPUB3-filer digitalt”, säger Eva Houltzén, vd på Axiell Media.

KB har ett regeringsuppdrag ”att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas biblioteksverksamhet”1. Genom lanseringen av appen så tar KB också höjd för de kommande lagkraven på tillgänglighetsanpassning.

KB har ett regeringsuppdrag ”att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas biblioteksverksamhet”1. Genom lanseringen av appen så tar KB också höjd för de kommande lagkraven på tillgänglighetsanpassning.

EPUB3 bryter nu allt mer mark även i Sverige och utvecklingen stärks av att det 2022 kommer ny lagstiftning i Sverige: European Accessiblity Act som baseras på WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). Lagstiftningen ska vara implementerad 2025 och specificerar krav för e-böcker för att säkerställa att de är inkluderande för alla läsare. Formatet EPUB3 underlättar tillgänglighetsanpassningen. Kraven innebär exempelvis att det ska vara möjligt att synkronisera text och ljud, inkludera specifika metadata som möjliggör sökning efter tillgängliga böcker samt att det ska finnas tillgänglighetsfunktioner som gör det möjligt för läsaren att välja hur innehållet ska visas. Axiell Media har sedan tidigare deltagit i pilotprojekt drivna av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och då haft stor glädje av den kunskap på området som finns hos myndigheten. Mer om European Accessiblity Act finns att läsa på mtm.se.

 

Om Axiell Media:

Axiell Media är den ledande distributören av e-böcker och ljudböcker i Skandinavien. Via Axiell Medias tjänster distribuerar över 1000 skandinaviskaförlag till kommersiella marknadsplatser som internetbutiker och prenumerationstjänster samt till bibliotek och skolor. Axiell Media grundades 2000 och som företag har vi omfattande kunskap om teknik och affärsmodeller för publicering, distribution och användning av digitala böcker, till exempel emedieläsare och appar. Vi erbjuder en rad tjänster till våra leverantörer och kunder inom detta område (www.axiellmedia.com). Axiell Media är sedan 2015 en del av Axiell Group, ett globalt IT-bolag som erbjuder marknadsledande produkter och tjänster för muséer, arkiv, bibliotek och skolor. Idag har Axiell 340 medarbetare och har kunder i över 55 länder. Läs mer på www.axiell.com

För mer information, kontakta gärna oss:

Eva Houltzén, VD, Axiell Media

eva.houltzen@axiell.com eller +46 70 690 22 67

Jenny Söderqvist, Head of Marketing & Customer Success, Axiell Media

jenny.soderqvist@axiell.com eller +46 70 679 92 84

 

  1. Pressrelease ”Nu startar satsningen på de nationella minoriteternas bibliotek”: https://www.kb.se/om-oss/press.html#/pressreleases/nu-startar-satsningen-paa-de-nationella-minoriteternas-bibliotek-3070628

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: