Bus, godis och gastkramande berättelser på Halloween!

Bus, godis och gastkramande berättelser på Halloween!

Vi vill ha din historia

EPUB3: Gör e-boken tillgänglig för alla med Axiell Medias nya funktioner och tjänster

EPUB3 kommer att vara det nya standardformatet för e-böcker, och Axiell Media strävar efter att underlätta för olika kundbehov samt att optimera e-bokens format för alla läsare i alla kanaler. Därför startar vi nu 5 initiativ. Utöver att skapa läsupplevelser för alla sinnen, är EPUB3-formatet också bäst lämpat för att stärka verkens tillgänglighet och genom våra fem initiativ kan förlag, bibliotek och återförsäljare tillsammans aktivt bidra till att nå målsättningen att alla personer på lika villkor ska kunna ta del av e-böcker. År 2025 ska e-böcker och e-boksläsare vara tillgängliga i enlighet med EU-direktivet om tillgänglighet, Tillgänglighetsdirektivet SOU 2021:44.

5 initiativ som hjälper till att göra e-boken tillgänglig:

  1. EPUB3 stöds automatiskt i vår plattform och distribueras till samtliga kanaler med stöd för formatet. Det innebär att det är enkelt att arbeta med epub3 och framöver kommer vi att leverera en större andel EPUB3-filer till er återförsäljare och bibliotek.
  2. Vi erbjuder så kallad ACE-validering* vid konvertering till EPUB3. Målet med ACE-valideringen är att böckerna ska vara tillgängliga för personer med läshinder. När man tar vår hjälp att konvertera sina e-boksfiler ingår ACE-validering.
  3. Förlag som laddar upp egna EPUB3-filer har tillgång till en check för ACE-validering i vår plattform. Med hjälp av vår validering kan förlaget både få ett godkännande eller hjälp att komma vidare för att boken ska bli tillgänglig.
  4. Kompetensutveckling för förlaget möjligt med vårt expertteam.
  5. Inom ramen för vår satsning på förbättrade metadata ingår att vi också skapar särskilda tillgänglighetsmetadata. Detta hjälper både återförsäljare och bibliotek att enkelt kunna välja ut tillgängliga böcker för att möta efterfrågan.

 

I vår roll som infrastrukturleverantör med integrerade tjänster till förlag, återförsäljare och bibliotek för distribution och läsning av digitala böcker, verkar Axiell Media i centrum av e-boken.

Vi ser att vi har en möjlighet att skapa en stor förändring inom tillgänglighetsområdet med de tjänster som var och en av våra kunder använder från oss, . Med hjälp av de här fem initiativen vill vi påverka utvecklingen på marknaden i en positiv riktning säger Eva Houltzén, vd på Axiell Media.

Redan idag gäller Webbdirektivet med krav att möta version 2.1 av WCAG, Web Content Accessibility Guidelines. Axiell Media har därför under 2021 låtit appen Biblio (för iOS och Android) – bibliotekens app där användarna kan läsa och lyssna på lånade e-böcker och ljudböcker – genomgå en grundlig analys och anpassning till WCAG i samarbete med externa experter. Våra plattformar som vi redan erbjuder och även de vi utvecklar till förlag, bibliotek och skolor är alla anpassade efter WCAG och under året har Axiell Media även tagit fram en tillgänglighetspolicy:

Vi ser tillgänglighet som en grundläggande rättighet, inte bara som ett krav i en checklista. Ur Axiell Medias tillgänglighetspolicy

”Genom att samarbeta med våra kunder och experter kan vi både forma och utveckla våra tjänster inom tillgänglighet på ett sätt som är verksamhetsnära och gör stor nytta för användarna” fortsätter Eva.

Genom att använda vår plattform och våra tjänster för EPUB3 kommer du lära dig mer om hur ert förlag kan arbeta med tillgänglighet framöver. Det kommer att möjliggöra för fler läsare, stärka e-bokens inneboende kraft och öka er försäljning.

Vill du veta mer om det kommande tillgänglighetsdirektivet och hur vi kan hjälpa er att konvertera till EPUB3? SAVE THE DATE. Delta i vårt webbinarium 31 januari 2022. (uppdateras med länk inom kort)

Läs mer: 

#e-bokensframtid

Axiell Medias tillgänglighetsåtagande

Axiell Medias tjänster för konvertering till epub

 

*ACE-validering innebär tillgänglighetsvalidering för EPUB3. Verktyget är baserad på mjukvaran ACE by DAISY vilket är utvecklad av DAISY Consortium, .

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: