Vi ger oss ut på roadtrip – Träffa oss i Jönköping, Kalmar och Östersund

Vi ger oss ut på roadtrip – Träffa oss i Jönköping, Kalmar och Östersund

Här hittar du mer information

Publizon A/S förvärvar Axiell Media och blir en stark nordisk aktör för distribution av digitala böcker

Publizon A/S köper den svenskbaserade digitala bokdistributören, Axiell Media AB, av Axiell Group AB, världens ledande mjukvaru- och tjänsteleverantör för kultursektorn. Med förvärvet vill Publizon erbjuda de nordiska förlagen en plattform för enhetlig tillgång till digital distribution, så att de enkelt kan göra sina digitala böcker tillgängliga för återförsäljare och bibliotek i Norden och så småningom resten av världen. Det nya namnet blir Publizon AB, och förvärvet träder i kraft 1 april 2023.

Publizon har under många år varit den föredragna distributionslösningen för digital litteratur för danska förlag, återförsäljare och bibliotek. Axiell Media har en bred verksamhet som ledande distributör av digitala böcker i Sverige och Finland och leverantör av digitala produkter och tjänster för bibliotek, återförsäljare och skolor. Med förvärvet tar nu Publizon en ny position som Nordens ledande digitala bokdistributör. Denna plattform ska ligga till grund för att skapa världens bästa distributionslösning – initialt från alla förlag i Norden till de nordiska bokhandlarna och streamingtjänsterna, men inom kort också ge de nordiska förlagen möjlighet att distribuera sina digitala böcker över hela världen.

Användningen av digital litteratur är större i vår del av världen än någon annanstans och vi ser detta som en unik möjlighet att skapa en distributionslösning i absolut världsklass. Volym är en viktig faktor för att skapa en attraktiv lösning för publicister och med förvärvet av Axiell Media kortar vi avståndet till nya marknader på ett ögonblick och befäster vår specialistkompetens inom området”, säger Lasse Nyrup, direktör för Publizon A/S och fortsätter:

Tillsammans med det kompetenta teamet i Axiell Media ser vi fram emot att fortsätta stödja Axiell Medias alla kunder precis som sker idag, och också att tillsammans kunna utveckla erbjudandet. Vi gläder oss också till att Eva Houltzén kommer att fortsätta leda det nya svenska och finska bolagen som vd.

Nordiska författare är världsberömda och vi ser att förlagen i allt högre grad vill översätta och exportera sina publikationer, men det är svårt och tidskrävande för förlagen. Vi vill göra det enklare och samtidigt minska risken genom att skapa effektiv, attraktiv och direkt tillgång till en stor exportmarknad, säger Lasse Nyrup.

 

Joel Sommerfeldt, VD och koncernchef för Axiell Group:

Vi är stolta över den utveckling vi har skapat inom Axiell Media under de senaste åren. Vår strategi är dock att fokusera på våra kärnområden inom mjukvara och tjänster för kulturinstitutioner. Därför är vi glada över att ha hittat den perfekta kompetensen i Publizon för att ta detta arbete till nästa nivå.

Med förvärvet blir Publizon en tung nordisk spelare på den internationella marknaden något som krävs när konkurrensen ökar för att få innehåll liksom distribuera innehåll via de främsta återförsäljarna och distributörerna i världen. Målet är att förlag i alla nordiska länder enkelt och utan hinder kan sälja sina titlar över nationsgränser via en gemensam ingång. Samtidigt får bokhandlare och streamingtjänster tillgång till all nordisk litteratur från en och samma distributör. På så sätt kan både publicister och köpare förenkla sina arbetsflöden.

I och med förvärvet av Axiell Media samlas även majoriteten av den nordiska digitala biblioteksmarknaden och eftersom Sverige och Danmark är ledande i offentlig digitalisering sett ur ett internationellt perspektiv är ambitionen att sprida upplevelsen av en framgångsrik balans mellan förlag och bibliotek till resten av Norden. På så sätt har Publizon skapat en gemensam nordisk plattform för digital litteratur på rekordtid, vilket gör det både enklare och billigare att få ut de digitala titlarna till läsarna.

Vi är oerhört glada över att ha skapat en stensäker nordisk grund, som också gör det möjligt att göra ytterligare investeringar i plattformen, så att vi kan hjälpa publicister med mer flexibla arbetsflöden och att öka deras digitala försäljning – inte bara i Norden, men på över hela världen via en ingång. Det kräver en kontinuerlig utveckling i den tekniska grunden, så att vi kan stödja alla tänkbara prismodeller och samtidigt säkerställa förlagen en hög säkerhet och precision i faktureringen utan att öka komplexiteten, säger Lasse Nyrup.

Om Publizon

Publizon är den danska bokbranschens digitala distributör som säkerställer en stabil, enkel hantering och distribution av digital litteratur mellan förlag, försäljningskanaler, bibliotek och skolor. Under 2023 kommer Publizon att utöka sin geografiska närvaro och stödja bokbranschens digitala behov över Norden, och erbjuda enklare och billigare distribution samt stödja bokbranschens växande internationalisering.

Om Axiell 

Axiell är ett svenskt bolag som var först i Norden med att skapa ett bibliotekssystem. Sedan mitten av 1980-talet har vi fortsatt att utveckla system och innovativa lösningar till bibliotek, skolor, arkiv, museer och offentliga myndigheter. Vår kärnverksamhet är att utveckla mjukvara som arrangerar, organiserar och delar med sig av samlingar och kunskap runt om i världen. Våra lösningar hjälper våra kunder att uppmuntra till läsning, bevara kulturarvet, hantera sina samlingar, förbättra förutsättningarna för lärande – kort sagt att öka sitt engagemang i samhället.

På Axiell har vi en bred kompetens och här jobbar allt från bibliotekarier, arkivarier, systemutvecklare och grafiska formgivare till experter av olika slag. Tillsammans med våra kunder, som består av bibliotek, museer, arkiv, skolor och förlag i 60 länder, utvecklar vi innovativa digitala verktyg för att förändra och förbättra våra 13 000 kunders dagliga möte med besökare och allmänhet.

 

Läs mer på http://www.axiell.se/

 

För mer information

Eva Houltzén,

VD, Publizon AB

Tel: +46706902267

E-post: eva.houltzen@axiell.com

 

Lasse Nyrup

CEO Publizon A/S

Tel: +45 40 50 99 73

E-post: lasse@publizon.com

 

Andreas Ekberg

CFO Axiell Group

Tel: +46 70 379 58 19

E-post: andreas.ekberg@axiell.com

 

 

 

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: