Bus, godis och gastkramande berättelser på Halloween!

Bus, godis och gastkramande berättelser på Halloween!

Vi vill ha din historia
Work and discussions around a table

Referensgrupper

Ett nära samarbete med kunden

Referensgrupperna har som uppdrag att arbeta för hela kundgruppens bästa genom att tillsammans med Axiell diskutera och prioritera de frågeställningar som ligger i tiden. Diskussionsområden initieras från medlemmarna i referensgruppen, från Axiell och självklart från biblioteken ute i landet som har skickat in önskemål till Axiell.

En mandatperiod brukar vanligtvis vara i cirka två år. Därefter försöker vi hitta ersättare för att få lite variation i gruppen. Så långt det är möjligt ska referensgruppen bestå av representanter för olika typer av bibliotek som till exempel mindre kommunbibliotek, stora biblioteksgrupper och skolbibliotek, för att på så sätt kunna tillvarata de olika intressen som kan förekomma.

ReBuS- Referensgruppen för BOOK-IT

ReBuS-gruppen har möte cirka två gånger om året. Har du önskemål eller förslag på vad som ska diskuteras eller specifika utvecklingsönskemål? Skicka gärna in dem till Idé-portalen, till rebus@axiell.com eller kontakta någon av medlemmarna. Senaste mötet hölls den 3 juni, här finns en lista med utvecklingspunkter som referensgruppen prioriterat.

Medlemmar

  • Cristina Csanady – Stockholms stadsbibliotek
  • Karin Carlsson – Umeå stadsbibliotek
  • Einar Hannerz – Sollentuna bibliotek
  • Tomas Boij – Upplands Väsby bibliotek
  • Karin Landström – Gävle stadsbibliotek

Referensgruppen för Axiell Arena

Referensgruppen för Axiell Arena har varje år. Har du önskemål eller förslag på vad som ska diskuteras kan du kontakta oss eller någon av medlemmarna.

Senaste referensgruppmötet ägde rum 4 juni 2018. Här kan du läsa vad som sades (öppnar en pdf): Anteckningar från referensgruppsmötet 4 juni 2018.

Medlemmar

  • Anna Corlin – Södertälje bibliotek
  • Nina Lönn – Norrköpings stadsbibliotek (Götabiblioteken)
  • Jenny Lagensjö – Uppsala stadsbibliotek

Mikromarc användargrupp

Mikromarc har en egen användargrupp i Sverige bestående av kunder från olika bibliotek. Styrelsen träffas flera gånger om året för att diskutera förbättringar och förändringar inom våra system. Ett bra sätt att för oss hålla kontakten med våra kunder och skapa ett levande system anpassat för användarna.

Kontakta användargruppen om synpunkter på Mikromarc

För att kunna påverka utvecklingen är det viktigt att användargruppen får reda på vad just ditt bibliotek tycker och tänker om funktionerna i Mikromarc. Därför har de skapat ett formulär där du kan informera dem om ändringsönskemål och fel som ännu inte blivit åtgärdade. Kontakta användargruppen om synpunkter på Mikromarc.

Medlemmar

  • Fredrica Höhmann, Nordiska museets bibliotek
  • Kristofer Lecander, Borås stadsbibliotek

Anmäl dig till användargruppens mejllista

Mikromarcs användargrupp har en mejllista för den som vill diskutera frågor kring Mikromarc. Kontakta någon av medlemmarna i användargruppen för att gå med i mejllistan. Till mejllistan för Mikromarcs användargrupp.

 

Referensgruppen för Axiell WeLib

I Januari 2020 hölls det senaste referensgruppmötet för WeLib i Göteborg. Vi hade med oss inbjudna deltagare från Göteborg, Trollhättan, Mark, Malmö, Kunskapsskolan, Brandströmska, Kungälv och NTI. Vårt nästa referensgruppmöte kommer att hållas i maj, i Stockholm.

De idéer som vi får in från våra skolor är mycket viktiga för fortsatt utveckling av WeLib. Skolkunder kan logga in i idéportalen för att se vad som är på gång och skriva in egna önskemål: https://axiellwelib.ideas.aha.io/portal_session/new

På ett referensgruppmöte diskuteras både vidareutveckling och prioriteringar. Kontakta martina.lundstrom@axiell.com om du önskar bli inbjuden till vårens träff i Stockholm.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: