Axiell Media satsar på utökade metadatatjänster

Axiell Media utökar nu sina tjänster och satsar på att kvalitetssäkra och berika metadata för att stärka och förbättra helhetsupplevelsen av den digitala boken. Satsningen stärker branschens infrastruktur för den digitala boken och en viktig parameter är att metadata ska vara tillgänglig för alla och därmed kostnadsfri. Rik metadata är ett nyckelområde för att den digitala bokens potential fullt ut ska kunna realiseras framöver.

På Axiell Media är vi övertygade om att det ännu finns outnyttjad potential i informationen om en bok för att optimera hur förlag, bibliotek och återförsäljare önskar nå ut med den till sina läsare Metadatan ska spegla bokens hela komplexitet, det sammanhang där boken läses samt underlätta läsningen. Axiell Media gör därför en satsning för att kraftfullt höja kvaliteten på böckernas metadata och utökar sitt team med metadataspecialister som får uppdraget att kvalitetssäkra och berika metadata för befintliga och kommande titlar i katalogen.

”Metadata är en förutsättning för att läsaren ska hitta till rätt bok och för att stärka läsupplevelsen, men också för att våra kunder i framtiden ska kunna vidareutveckla sina erbjudanden. Den digitala boken erbjuder unika möjligheter och har en alltmer central betydelse för både förlag, återförsäljare och bibliotek. Och förstås för läsarna. Då blir det naturligt för oss att ta nästa steg och investera för att optimera bokens förutsättningar för alla intressenter”, säger Eva Houltzén, vd på Axiell Media

Axiell Medias utgångspunkt är att den digitala boken och digital läsning kommer att bli en allt viktigare del av samhället. För att bokens potential ska kunna optimeras och nå alla potentiella läsare så måste boken i sin grund inte bara ha korrekt metadata utan också rikare och mer kvalificerad sådan. Som oberoende partner till förlagen har Axiell Media lång erfarenhet av att samarbeta för korrekt metadata som en del av en effektiv och säker distribution, och idag distribuerar tusentals förlag till bibliotek, skola, e-handel och prenumerationstjänster via Axiell Media. Axiell Media lägger nu till kvalificerad metadataservice som en kostnadsfri del av distributionserbjudandet till förlagskunderna.

Rik metadata möjliggör även framtida affärs- och tjänsteutveckling, något som både bibliotek och återförsäljare kan dra nytta av. Som komplement till den grundläggande metadata som förlag och författare tillhandahåller, och det sälj- och användarmetadata som skapas, satsar Axiell Media också på metadata kopplad till filformat, som exempelvis tillgänglighetsmetadata samt domänanpassad metadata för specifika användningsområden.

”Ett av våra mål med att kvalitetssäkra och berika metadata är också att ytterligare vidareutveckla våra tjänster för biblioteken. Böckernas sökbarhet har stor betydelse för läsupplevelsen i vår biblioteksapp Biblio och vi vill utveckla stödet vi ger våra bibliotekskunder i deras viktiga läsfrämjande arbete. Vi satsar nu aktivt inom Axiell för att biblioteken ska kunna dra nytta av sin egen data men också att bokmetadatan ska stödja bibliotekens kvalitetsarbete”, avslutar Eva Houltzén.

Metadata-teamets arbete har inletts, och teamet kommer förstärkas ytterligare genom rekrytering. Alla anslutna förlag, bibliotek och återförsäljare kommer informeras löpande.

Om Axiell Media

Axiell Media är den ledande distributören av e-böcker och ljudböcker i Skandinavien. Via Axiell Medias tjänster distribuerar över 1000 skandinaviskaförlag till kommersiella marknadsplatser som internetbutiker och prenumerationstjänster samt till bibliotek och skolor. Axiell Media grundades 2000 och som företag har vi omfattande kunskap om teknik och affärsmodeller för publicering, distribution och användning av digitala böcker, till exempel emedieläsare och appar. Vi erbjuder en rad tjänster till våra leverantörer och kunder inom detta område (www.axiellmedia.com). Axiell Media är sedan 2015 en del av Axiell Group, ett globalt IT-bolag som erbjuder marknadsledande produkter och tjänster för muséer, arkiv, bibliotek och skolor. Idag har Axiell 380 medarbetare och har kunder i över 55 länder. Läs mer på www.axiell.com

För mer information, kontakta gärna oss:

Eva Houltzén, VD, Axiell Media

eva.houltzen@axiell.com eller +46 70 690 22 67

Jenny Söderqvist Head of Marketing & Customer Success, Axiell Media

jenny.soderqvist@axiell.com eller +46 70 679 92 84

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: