Katso tallenne webinaarista – Qurian suomalaisille kirjastoille suunnatut ominaisuudet

Katso tallenne webinaarista – Qurian suomalaisille kirjastoille suunnatut ominaisuudet

Lue lisää

Digitaalinen koulukirjasto etäoppilaille

Teksti: Charlotte Eriksson Johansson, IT-kirjastonhoitaja
Kuva: Anna Lindblom, kuvaamataidon ja kulttuurikasvatuksen opettaja

Koulukirjasto ilman fyysisiä kirjoja. Onko moinen mahdollistakaan?
– Oppilaat tarvitsevat digitaalisen koulukirjaston, jota on helppo käyttää ja josta on hyötyä opetuksessa. Kirjaston, jonne pääsee mistä tahansa päin maailmaa. Tällaista oli tavoitteena kesällä 2016, kun uudenlaisen, toiminnallisen koulukirjaston kehitystyö alkoi.

Ajatus alkoi muovautua todeksi. Tarkoituksena oli laatia digitaalinen koontipaikka tietokannoille, kauno- ja tietokirjallisuudelle ja mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja osallisuuteen. Torsåsin kunnan etälukiossa on noin 670 oppilasta. Tällaisessa koulussa oppilaat ovat hajautuneina eri puolille maailmaa, mikä vaikuttaa koulukirjaston toimintaan. Kirjastolle asetettavat vaatimukset ovat jonkin verran erilaisia tavallisen koulun kirjastoon verrattuna.

Kunnat ja koulut pyrkivät kehittämään digitaalisia toimintojaan ja osaamistaan opetustyössä entisestään. Etäkoulu on riippuvainen digitaalisesta tekniikasta, ja tavallisen koulun tavoin etäkoulussakin tarvitaan media- ja tiedonkäsittelytaitoja sekä tieto- ja viestintätekniikkaa.

– Tavoitteena on, että kirjastosta tulee luontainen ja itsestäänselvä osa pedagogista toimintaa ja että se täyttää osan tarpeista auttamalla oppilaita tiedonhaun ja lähdekriittisen tutkimuksen taitojen kehittämisessä.

Positiivista palautetta

On myös tärkeää, että koulun verkkokirjastosta löytyy kirjallisuutta e-kirjoina ja äänikirjoina, jotka soveltuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Etälukion verkkokirjasto on pohjautunut syksystä 2016 lähtien WeLib-alustaan ja ElibU:n digitaaliseen kirjavalikoimaan. Nykyään nimikkeitä on yli 25 000, ja valikoima kasvaa koko ajan.

– Oppilailta saamamme palaute on ollut erittäin positiivista. Kirjaston verkkosivuston aloitussivu on usein paikka, jolta kirjallisuuden, tietojen tai tietokantojen etsiminen aloitetaan.

Kirjoja striimataan ja ne ovat luettavissa muutamassa minuutissa riippumatta siitä, onko oppilas Yhdysvalloissa tai Pohjoismaissa. Opettajat voivat laatia omia, kursseihinsa sovitettuja kokoelmiaan ja jakaa näitä sitten oppilailleen. Kirjallisuus on helposti saatavilla ja aina läsnä, mikä helpottaa opintojen suorittamista.

– Kun voin laatia kokoelmia esimerkiksi englanninkielisestä kaunokirjallisuudesta, helpotan sekä oppilaideni toimintaa että omaa toimintaani opettajana. Voimme keskittyä rauhassa kielitaidon kehittämiseen, kun aikaa ei hukkaannu kirjallisuuden etsimiseen. Apua on paljon myös siitä, että kirjallisuutta on saatavana verkkokirjastosta äänikirjoina. Näin myös erityisoppilaat voivat kehittää osaamistaan kirjallisuuden avulla, sanoo Malin Pettersson, englannin ja espanjan opettaja.

Kirjasto aloituspisteenä

Etälukiossa koulukirjasto ei ole fyysisen kirjaston täydennys, vaan ainoa kirjasto. Odotukset ovat suorastaan ylittyneet jatkuvasti kehitettävän alustan, kunnan oman kirjaston kanssa tehtävän yhteistyön, uteliaiden oppilaiden ja pedagogien ansiosta.

Tämänhetkinen visio on, että kirjastosta muodostuu aloituspiste oppilaiden kaikille hakuprosesseille. Kehotan oppilaita hyödyntämään kirjaston resursseja myös vapaa-ajalla, koska palvelussa ei ole mitään rajoituksia sille, kuinka monta kirjaa he saavat lainata kerralla tai kuinka pitkä laina-aika on. On mukavaa, kun lempikirjaa ei tarvitse palauttaa neljän viikon kuluttua eikä laina-ajan jatkamista tarvitse miettiä.

Haluatko lisätietoja WeLib-koulukirjastojärjestelmästä? Täytä alla olevan lomakkeen tiedot, niin otamme yhteyttä.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse kiinnostuksenkohteesi: