Sbírkotvorným institucím pomáháme spravovat a zpřístupňovat kulturní dědictví celému světu.

Více o nás

Dáváme kultuře a znalostem život

Na práci sbírkotvorných institucí si nejvíce ceníme toho, že otevírají společnosti dveře k pochopení minulosti, současnosti i budoucnosti. A proto pro tyto účely vyvíjíme software.

Kdo jsme

Co umíme

Promyšlené, koncepční, dlouhodobě funkční a bezpečné řešení

Umíme analyzovat a vnímat potřeby našich zákazníků. Na základě analýzy programujeme, instalujeme a integrujeme. Vždy dodržujeme standardy, metodiky a hledáme nejlepší cestu. Ke každému projektu přistupujeme individuálně a zodpovědně. Nabízíme vysoký standard práce a poskytovaných služeb. Na nás se můžete spolehnout.

S čím vám pomůžeme

Co o nás říkají naši zákazníci

Axiell employees at Natural History Museum

Spojujeme kulturu a znalosti

Můžete shromáždit všechny tyto nesourodé, dílčí části dat, které máte ve své instituci v nejrůznějších formátech, a propojit je tak, aby k nim měli přístup zaměstnanci i uživatelé z řad badatelů, studentů středních škol nebo jakékoli jiné skupiny.

Melissa Bechhoefer Denver Museum of Nature & Science
Axiell Presenter at Conference

Inovujeme abychom našli nejlepší řešení

Zjistili jsme, že jde o opravdu pozitivní pracovní vztah. Axiell je skutečně otevřený úpravám na míru, řešení problémů a přemýšlení o nových cestách, jak dělat pro nás užitečné věci. Často se snažíme měnit zažitá pravidla, a i tomu byli zástupci Axiellu po celá léta nakloněni.

Fiona Moorhead Interview Museum of New Zealand
Fiona Moorhead, Collections Information System Manager Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa

Spolupracujeme na naplňování vašeho poslání

Jako dlouholetý uživatel může Muzeum v Bruntále program Museion jen doporučit. Usnadnil nám práci se sbírkovými předměty. Zvláště důležité je propojení evidenčních záznamů s obrazovou dokumentací, možnost hlídání pohybu sbírkových předmětů, díky kterému neztrácíme přehled o tom, kde se který předmět zrovna nachází. Navíc firma Axiell svůj program neustále rozvíjí a vylepšuje a reaguje na požadavky uživatelů. S firmou Axiell a jeho zaměstnanci máme pouze dobré zkušenosti. Jsou to profesionálové, kteří nám vždy rádi a ochotně poradili nebo dokonce pomohli s konkrétními úkony.

Mgr. Květoslava Málková, Ph.D., zástupkyně ředitelky Muzeum v Bruntále

Instituce, kterým pomáháme s péčí o kulturní dědictví