Katso tallenne webinaarista – Qurian suomalaisille kirjastoille suunnatut ominaisuudet

Katso tallenne webinaarista – Qurian suomalaisille kirjastoille suunnatut ominaisuudet

Lue lisää

HALLITSE KOKOELMIA MONIPUOLISESTI AXIELL AURORASSA

Axiell Aurora -kirjastojärjestelmän uuden toiminnallisuuden myötä kirjastoilla on mahdollisuus kokoelmansa analysointiin hankinnan ja liikkuvuuden suhteen sekä monipuoliseen kellutusasetusten määritykseen ja automatisointiin. Uuden toiminnallisuuden kehitys on lähtenyt liikkeelle kirjastojen ajatuksista ja tarpeista.

Aurora Kokoelma Plus on paketoitu laajennus Auroran kokoelman hallinnan raportteihin. Laajennus sisältää neljä uutta tilastoraporttia hankinnan ja liikkuvuuden analysointiin sekä laajennuksia olemassa oleviin tilastoihin.

Kokoelma Plus mahdollistaa kirjaston tietokannassa olevan laajan tapahtumatiedon koostamisen sekä tämän tiedon analysoinnin ja jatkojalostamisen siten, että kirjasto voi hyödyntää tietoa kokoelmatyössä. Tiedon tulkinnassa auttavat valmiit sanalliset määreet esimerkiksi kiertonopeudesta sekä varaus- ja kokoelmasuhteesta, ja tulkinnan myötä kirjasto voi kehittää kokoelmahallintaansa.

Aurora Kellutus tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen kellutusasetusten määritykseen eri kriteerein sekä näiden määritysten automatisointiin.Kellutusta tukevan toiminnallisuuden myötä kirjasto saavuttaa säästöjä vähentyneen henkilötyön sekä kuljetusten myötä, ja teosten saatavuus paranee kirjaston asiakkaille.

Parhaimman hyödyn kirjasto saavuttaa hyödyntämällä molempia kokonaisuuksia. Kokoelma Plus mahdollistaa liikkuvuustiedon analysoinnin siten, että kirjasto voi tehdä johtopäätöksiä, jotka ovat hyödynnettävissä edelleen kellutusasetuksissa. Uudet toiminnallisuudet muodostavat näin kokonaisuuden, joka tukee monipuolisesti kirjaston kokoelmahallintaa.

– Tuoreet kokoelman analysoinnin työkalut sekä Auroran versiossa 7.0 tulevat kellutuksen toiminnallisuudet ovat syntyneet kirjastojen tarpeista. Säännöllisesti kokoontuvassa Auroran kehitystyöryhmässäja tapaamisissa asiakkaiden kanssa voimme havaita ja priorisoida tarpeita yhdessä, kertoo Auroran tuotepäällikkö ja kehitysjohtaja Esa Peltonen.

– Kokoelmahallinnan ja logistiikan kehittäminen ovat olleet esillä kirjastojen kanssa pidemmän aikaa. Esimerkiksi hyllyvarausmuutoksista olemme saaneet positiivista palautetta, Esa jatkaa.

Asiakasnäkökulma näkyy myös tiedon käytettävyytenä; Aurora tuottaa hankinnan ja liikkuvuuden analyysin helposti käsiteltävänä rivitietona, jotta datan jatkokäsittely on sujuvaa mm. taulukkolaskentaohjelmassa. Tiedon monipuoliseen jalostamiseen voi käyttää esimerkiksi pivot-taulukoita tai muita analyysi- ja visualisointityökaluja.

Kuopion kaupunginkirjasto on ensimmäisenä saanut hiljattain Aurora 7.0 -version käyttöönsä. Myös Auroran kehitystyöryhmä pääsee parhaillaan testaamaan uutta versiota uusine toiminnallisuuksineen.

– Haluamme osallistaa asiakkaamme tuotekehitystyöhön koko prosessin ajan. Kehitysehdotukset ovat lähtöisin asiakkailta, ja he myös pääsevät testaamaan tuloksia ennen tuotantokäyttöä, Esa kuvaa tuotekehityksen periaatteita.

Tuore tuotekehitys on jatkumoa tiedonhallinnan ja big datan ympärillä olevalle ajattelulle Auroran kehityksessä; tavoite on tarjota kirjastotietokannassa oleva data kirjaston käyttöön, auttaa analysoimaan sitä ja edelleen tarjota mahdollisuus tulkinnoille, joilla kirjasto voi kehittää toimintaansa sekä asiakaskokemuksen että tehokkuuden puolesta. Tuotekehityksellä on katse myös tulevaisuudessa:

– Olemme iloisia, että Aurorasta on kehittynyt järjestelmä, joka on valmis  kirjastoammattilaisille ja palvelee kaikin puolin kirjaston toimintoja ja enemmänkin. Tuotekehitys jatkuu, ja haluamme Auroran olevan eturivin kirjastojärjestelmä myös tulevaisuudessa, Esa tiivistää.

Lue lisää Aurora Kokoelma Plussasta
Lue lisää Aurora Kellutuksesta

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse kiinnostuksenkohteesi: