Katso tallenne webinaarista – Qurian suomalaisille kirjastoille suunnatut ominaisuudet

Katso tallenne webinaarista – Qurian suomalaisille kirjastoille suunnatut ominaisuudet

Lue lisää

Lappeenrannan Suomi.fi-projekti käyttöönottoa vaille valmis

Suomi.fi-viestipalveluhanke alkoi keväällä 2019 ja saatiin valmiiksi elokuun lopussa.

Lappeenrannan kaupunki (Tietohallinto) sai Valtionvarainministeriön rahoitusta suomi.fi -viestien käyttöönottoon. Yhdeksi käyttöönottokohteeksi valikoitui kirjastojärjestelmän lähettämät asiakasviestit.

Niinpä käynnistettiin hanke, jossa luotaisiin tekninen valmius suomi.fi-viestipalveluun niin, että kirjastojärjestelmästä voidaan lähettää asiakkaille myöhästymisilmoituksia ja saapumisilmoituksia.

Hankkeessa olivat mukana Axiell, Meita Oy (Lappeenrannan kaupungin IT-palvelujen tuottaja), Väestörekisterikeskus, Lappeenrannan kaupungin tietohallinto ja kirjasto sekä Rautjärven kirjasto.

Työnjako oli seuraava: Meita vastasi hankkeen hallinnoinnista ja heiltä myös tuli projektipäällikkö. Axiell, joka on Heili-kimpan eli Etelä-Karjalan kirjastokimpan kirjastojärjestelmän toimittaja, vastasi kirjastojärjestelmän teknisistä yksityiskohdista yhdessä Meitan kanssa. Kirjastojen ja Tietohallinnon osuus projektissa oli lähinnä testaamista ja taustatietojen antamista.

Projektia vietiin eteenpäin verkkokokouksina. Tämä työtapa osoittautui toimivaksi, ja työnsä hallitseva projektipäällikkö vastuutti projektin osalliset hienosti.

Vaikka haasteena olivat kesäaika, Väestörekisterikeskuksen resurssit sekä rahoituksen tiukka aikataulu, projekti valmistui päivää ennen määräaikaa. Hanke eteni sovitusti, ja erityisesti Axiellin teknisen tuen, Matti Örnin kanssa työt sujuivat hienosti.

Tällä hetkellä kaikki on valmista käyttöönotettavaksi kirjastojärjestelmässä, mutta koska asia ei ole yksinomaan kirjastojen käsissä, joudutaan vielä odottamaan Lappeenrannan kaupungin päätöstä.

Maarit Leinonen
Suunnittelija
Lappeenrannan kaupungin tietohallinto

Kirsi Puuppo
Palvelupäällikkö
Lappeenrannan kaupunginkirjasto

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse kiinnostuksenkohteesi: