Digital Days 2024 -tapahtumaan ilmoittautuminen on alkanut! Tämä on ilmainen verkkotapahtuma.

Digital Days 2024 -tapahtumaan ilmoittautuminen on alkanut! Tämä on ilmainen verkkotapahtuma.

Lue lisää

Mikä on fokusoitunut kirjasto?

Linköpingin kunnassa on vuodesta 2010 lähtien toiminut niin kutsuttu fokusoitunut kirjasto (fokusbibliotek). Tämä tarkoittaa, että koulut saavat kunnalta kahden vuoden ajan varoja, joilla tuetaan koulukirjastojen toimintaa muun muassa palkkaamalla yliopistokoulutuksen saanut kokopäiväinen kirjastonhoitaja ja korvaamalla kalustuksen ja median hankkimisesta aiheutuvia ylimääräisiä kuluja.

Yhteistyö – menestyksen avain

Liselott pitää luokanopettajien kanssa harjoitettavaa yhteistyötä suuressa arvossa. Hän haluaa koulukirjaston olevan olennainen osa koulun toimintaa. Koulukirjaston tehtävänä on tarjota eräänlaista rinnakkaistoimintaa, minkä lisäksi Liselott itse käy luokkahuoneissa tapaamassa oppilaita yhteistyössä opettajan kanssa. Kahden aikuisen läsnäolo luokkahuoneessa toimii yhtä tehokkaasti kuin se, että puolet luokasta päästetään koulukirjastoon.

– Meidän on tehtävä yhteistyötä lukemisen edistämiseksi. Opettajan on oltava perillä siitä, mitä taitoja on kehitettävä, Liselott toteaa.

Koska Hjulsbron koulu antaa opetusta esikoululuokasta 6. luokkaan saakka, työ lukemisen parissa alkaa jo esikouluvaiheessa. Tällöin oppilaat pääsevät koulukirjastoon kerran viikossa.

Neljä aihealuetta

Liselott työskentelee esikoululuokissa pääsääntöisesti neljän aihealueen parissa:

  • Kirjaleikki
  • Saagat – saagoja luetaan ja kirjoitetaan yhdessä esim. Story cubes -tarinakuutioiden avulla.
  • Lukemisen ymmärtäminen lukevan luokan tuella
  • Lähdekriittinen ajattelu – Bokhjulet-koulukirjastoblogissa toimivat ”lähdevakoilijat”

Ihmissuhteet ovat lukemisen kehittämisen avain

Liselott haluaa luoda suhteet lapsiin jo varhaisessa iässä. Lapsiin tutustuminen ja heidän mieltymystensä tunteminen ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa, kun lapsia pyritään tukemaan lukemisen kehittämisessä. Liselotten mukaan lukuintoa pystytään parhaiten herättämään niin, että oppilaat alkavat jakaa toisilleen lukuvinkkejä. Siksi Hjulsbron kouluun on perustettu oma kirjaneuvosto.

Kirjaneuvosto

Kirjaneuvostossa on mukana kaksi oppilasta kustakin luokasta. Oppilaat kokoontuvat kirjastossa suurin piirtein kerran kuukaudessa koulukirjastonhoitajan ja/tai kirjastoavustajan ja kirjastopedagogin johdolla. Kirjaneuvoston tehtävänä on välittää kaikille luokille tietoa koulukirjastosta, kuten uusista kirjahankinnoista, tai tapahtumista, kuten kirjaviikoista ja kirjailijavierailuista. Kirjaneuvoston jäsenet auttavat asettamaan kirjoja näytteille ja kirjoittavat myös kirjavinkkejä, joita julkaistaan kirjaston seinillä tai koulukirjastoblogissa.

Lukevat esikuvat 

Lukevat esikuvat ovat tärkeässä asemassa. Oppilaat voivat itse olla toistensa esikuvia. Hjulsbron koulussa on käynnistetty Viikon lukija -niminen juttusarja. Kesti jonkin aikaa, ennen kuin oppilaat uskalsivat julkaista kuvansa seinällä. Vähitellen tilanne kuitenkin ratkesi.

Eri tapoja työskennellä lukemisen ja kirjoittamisen parissa

Tekstikeskustelut

Kirjastonhoitaja huolehtii usein tekstikeskusteluista, kun taas opettaja tekee huomioita ja kirjoittaa muistiinpanoja saadakseen perustan arvioinnille. Teksti luetaan ääneen, ja kaikilla oppilailla on käytettävissään sama teksti, johon he voivat tehdä muistiinpanoja ja alleviivauksia. Heidän on myös helppoa työskennellä digitaalisesti esimerkiksi hyödyntämällä TodaysMeet-sovellusta. Oppilaille esitetään kysymys, johon he vastaavat. Kaikki näkevät, mitä muut kirjoittavat, ja oppilaat voivat kommentoida toistensa kannanottoja. Kaikki osallistuvat keskusteluihin omalla nimellään.

Kirjoitusprojekti 

Monet Hjulsbron koulun luokista työskentelevät genrepedagogiikan periaatteiden mukaan. Kirjastonhoitaja pyydetään usein mukaan työskentelemään sellaisen aihealueen parissa, jossa hankitaan erityistä tekstityyppiä koskevaa tietoa. Kirjastonhoitaja esittelee tekstiesimerkkejä, joita tutkitaan ja joista keskustellaan. Oppilaiden valmista työtä esitellään usein erityyppisten digitaalisten työkalujen avulla. Oppilaiden kirjoitukset julkaistaan SkoleArena-palvelussa. Liselott käyttää kirjoittaessaan apuna Book Creator -työkalua. Jos käyttäjällä on NE-tili, hän voi käyttää NE Berätta -sovellusta.

Koulukirjaston kirjafestivaali

  • Järjestetään samaan aikaan kuin Melodifestivalen-laulukilpailu.
  • Siinä on neljä osakilpailua, semifinaali ja finaali.
  • Eri osakilpailuissa on oltava erilaisia tyylilajeja.

Tavoita lapset myös vapaa-aikana

Loman aikana oppilaille voidaan tarjota erityyppisiä haasteita, esimerkiksi:

  • Joulukirja – Joululoman aikana on luettava kaksi kirjaa. Tämän jälkeen oppilas kirjoittaa vihkoon mielipiteensä kirjasta.
  • Kesäkirja – Kaikki oppilaat lukevat viisi kirjaa ja kirjoittavat niitä koskevan kuvauksen vihkoon. Yhdelle luokalle jaetaan palkkioksi pokaali.
  • Lukuloma – lukeminen syysloman aikana.

Tulos

Linköpingin kouluissa on nähtävissä suuria vahvojen ja heikkojen lukijoiden välisiä eroja, ja vahvoja lukijoita on enemmän niissä kouluissa, joissa on fokusoitunut kirjasto (fokusbibliotek). Yhteiskunnallisten aineiden 6. vuosikurssin kansallisista kokeista käy ilmi, että oppilaat olivat saaneet hyvät tulokset myös lähdekritiikistä.

Hjulsbron kouluun tulee koko ajan lisää vahvoja lukijoita – ja koulu aikoo jatkaa panostamista tähän toimintaan!

 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse kiinnostuksenkohteesi: