Katso tallenne webinaarista – Qurian suomalaisille kirjastoille suunnatut ominaisuudet

Katso tallenne webinaarista – Qurian suomalaisille kirjastoille suunnatut ominaisuudet

Lue lisää

Näin saat kirjastoa käyttämättömät tulemaan kirjastoon

Miten voitte tietää, mitä kirjastoa käyttämättömät toivovat kirjastolta ja mistä heidät löytää? Muutamien oivallisten vinkkien avulla pääsette jo pitkälle.

Mitä kyseiset ihmiset tietävät kirjaston tarjoamista palveluista? Mitä he eivät tiedä? Mitä kirjaston tarjoamia palveluja he voisivat ajatella käyttävänsä? Tarjoatteko te niitä? Onko kirjasto avoinna normaalien aukioloaikojen ulkopuolella? Miten se voi mahdollisesti vaikuttaa käyttäjiin? Kvantitatiivisesta ja/tai kvalitatiivisesta tutkimuksesta saadaan tietoa, jonka avulla voidaan mukauttaa sekä kirjaston tarjontaa että sen tapaa tiedottaa tarjoamistaan palveluista.

Monet kirjastoa käyttämättömät saattavat ajatella, että kirjaston pääasiallisena tehtävänä on kirjojen lainaaminen, ja he ostavat mieluummin omat kirjansa. Ovatko he mahdollisesti käyttäneet kirjastoa tapaamispaikkana, pelaamiseen tai osallistuakseen lukupiireihin, kursseille tai luennoille?

Varmistakaa näkyvyys lähiympäristössä…

Kun kulloisetkin ajankohtaiset palvelut ovat kirjastossa käytettävissä, meidän on huolehdittava siitä, että kohderyhmä saa niistä tiedon.

Paikallislehti voi olla monissa paikoissa oivallinen kanava kirjaston palveluista ja uutuuksista tiedottamiseen. On myös järkevää varmistaa näkyvyys kaupunkikuvassa. Se voidaan tehdä esimerkiksi viemällä kirjastopyörällä kirjoja kirjastoa käyttämättömien saataville.

… ja digitaalisissa kanavissa

Myös sosiaalisessa mediassa tapahtuva viestintä on syytä ottaa osaksi kirjaston strategiaa. Tutkimuslaitos Ipsosin mukaan 69 prosenttia norjalaisista käyttää Facebookia päivittäin. Snapchatia käyttää 44 prosenttia ja Instagramia 35 prosenttia. Myös podcast lisää suosiotaan. Podcastien kuuntelu on vuodesta 2015 lähtien yli kaksinkertaistunut norjalaisten keskuudessa. Yli puolet 15–29-vuotiaiden ikäryhmään kuuluvista kuuntelee nykyään jotakin podcastia joka viikko. Tämä käy ilmi mielipide- ja markkinatutkimusyritys Kantarin julkaisemista luvuista. Podcastin jo käyttöön ottaneita kirjastoja ovat BOBcast (Bergenin yleinen kirjasto), Drammenin kirjasto ja Åsin kirjasto (Ås biblioteks podcast).

Julkaiskaa tietoa tapahtumista Facebookissa ja lukuvinkkejä Instagramissa. Ehkä voisitte lukea lastenkirjoja ääneen YouTubessa, julkaista hauskoja kirjavideoita TikTokissa ja podcastin, jossa keskustellaan kirjoista. Kun nyt olette selvillä siitä, mitä kirjastoa käyttämättömät henkilöt toivovat kirjastolta ja mistä he löytyvät, teidän on helpompi räätälöidä tarjontaanne.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse kiinnostuksenkohteesi: