Ontdek de toekomst van CultureTech tijdens ons gratis digitale evenement, streaming op 11 – 13 juni

Ontdek de toekomst van CultureTech tijdens ons gratis digitale evenement, streaming op 11 – 13 juni

Registreer nu voor het event

Algemene verkoopvoorwaarden en inlichtingen
De uitvoering van onze offerte is onderworpen aan de volgende voorwaarden, behoudens in zoverre uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte zelf, dan wel in onze algemene voorwaarden (in de mate deze van toepassing zijn).

Bestelling
Uw bestelling dient ons geadresseerd te worden per fax, per gewone post of (bij voorkeur) digitaal als emailbijlage (in PDF). De bestelling impliceert dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

Prijs
Alle vermelde bedragen zijn excl. BTW en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld, ingaand vanaf de offertedatum.

Leveringstermijn
Onze leveringstermijn bedraagt 2 maanden, te rekenen vanaf de ontvangst van de getekende offerte.

Facturatie
Facturatie gebeurt onmiddellijk bij levering van materialen, bij installatie van software en bij uitgevoerde prestaties.

Betaalvoorwaarden
Onze facturen dienen per bankoverschrijving betaald te worden binnen 30 dagen na datum factuur. Elke mogelijkheid tot compensatie wordt uitgesloten.

Garantie
De garantie op de materialen is afhankelijk van de voorwaarden van de betrokken constructeurs.

De garantie op niet-Axiell-software is afhankelijk van de voorwaarden van de betrokken softwareleveranciers .

De garantie op de eigen software en diensten van Axiell bedraagt 3 maanden en is beperkt tot herstelling of vervanging. Er wordt expliciet overeengekomen dat, indien de schade kan toegeschreven worden aan Axiell, haar globale aansprakelijkheid beperkt is tot maximaal het bedrag (excl. BTW) van deze offerte. Wij waarborgen in geen enkel geval dat de geleverde goederen in staat zijn om aan een specifieke behoefte te beantwoorden, eigen aan de activiteit van de klant.

Abonneer u nu op onze maandelijkse nieuwsbrief