Ontdek de toekomst van CultureTech tijdens ons gratis digitale evenement, streaming op 11 – 13 juni

Ontdek de toekomst van CultureTech tijdens ons gratis digitale evenement, streaming op 11 – 13 juni

Registreer nu voor het event

Informatie en algemene verkoopvoorwaarden
Aan de uitvoering van ons aanbod zijn de volgende voorwaarden verbonden, tenzij in het aanbod zelf of in de algemene voorwaarden (indien van toepassing) uitdrukkelijk is bepaald dat dit niet het geval is.

Bestelling
Het bestelformulier dient per post of e-mail naar ons te worden opgestuurd. De bestelling houdt in dat u zich houdt aan deze algemene voorwaarden.

Prijs
Onze prijzen zijn in euro’s exclusief BTW en hebben een garantie van 60 dagen vanaf de datum van de offerte, tenzij andere voorwaarden worden vermeld.

Bezorgingsvertraging
Onze levertijden zijn maximaal 2 maanden na ontvangst van het bestelformulier.

Facturering
Facturering vindt plaats bij levering voor hardware, bij implementatie voor software en bij service voor alle diensten.

Betalingsvoorwaarden
Onze facturen zijn betaalbaar via overschrijving of postwissel binnen 30 dagen. Netto betaling zonder korting. Elke mogelijkheid tot schadevergoeding is uitgesloten.

Licentievoorwaarden
In ruil voor de volledige betaling van de licenties, zijn de door Axiell verleende licenties niet-exclusief en niet-overdraagbaar (zonder het recht om subleases of sublicenties te verlenen) voor gebruik (inclusief alle updates, verbeteringen of aanpassingen van deze software die Axiell zal leveren onder het onderhoudscontract) alleen voor uw interne IT-activiteiten en voor het aantal werkstations, gebruikers en/of type machine waarnaar in deze prijsopgave wordt verwezen. Deze licentie wordt verleend voor de gehele duur van de softwarebescherming door copyright (tenzij anders vermeld in het Bestelformulier).

Garantie
Niet-Axiell softwaregarantie, onder uitgeversvoorwaarden
Er wordt uitdrukkelijk erkend dat in het geval van schade toe te rekenen aan Axiell, de totale aansprakelijkheid van Axiell beperkt is tot het maximumbedrag (exclusief BTW) van dit aanbod.

Axiell Software Garantie
Er wordt uitdrukkelijk erkend dat in het geval van schade toe te rekenen aan Axiell, de totale aansprakelijkheid van Axiell beperkt is tot het maximumbedrag (exclusief BTW) van deze aanbieding. We garanderen op geen enkele manier dat de geleverde goederen en diensten kunnen voldoen aan een specifieke klantbehoefte of -activiteit.

Geschillen
Een klacht over een levering dient binnen zeven dagen na levering aangetekend bij Axiell te worden ingediend. Een klacht rechtvaardigt geen wanbetaling. Elk geschil zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Brussel met toepassing van het Belgische recht.

 

 

Abonneer u nu op onze maandelijkse nieuwsbrief