Krijg inzicht in de performance van uw collectie met V-eyeQ

Zoals beschreven in eerdere artikelen, is V-eyeQ een complete oplossing voor collectiebeheer, met collectieplanbeheer, gedetailleerde performance-analyse, adviesfuncties en integratie met het selectieproces. De mogelijkheid om collectieplannen te maken is beschreven in dit artikel. Hier richten we ons op performance-analyse: de mogelijkheid de performance van uw collectie te analyseren.

V-eyeQ rapporteert over (uitleen)performance via twee mechanismen, laten we de ene “push” en de andere “pull” noemen:

  • lijsten met populaire werken zijn beschikbaar voor alle werken of voor (een geselecteerd aantal) categorieën (zoals bijv. “jeugd fictie”, “volwassenen non-fictie”, “muziek”); dit omvat dus lijsten met populaire auteurs, onderwerpscodes, trefwoorden en dergelijke; deze lijsten kunnen worden gebouwd voor elk type (volledige) autoriteit in de applicatie
  • krachtiger is de zoekfunctie: u kunt zoeken naar alle metadata (bibliografische) records, elke autoriteit (auteur, trefwoord, onderwerpscode, …) of elke collectieregel om de performance ervan te bekijken; zoeken kan via elke beschikbare bibliografische of autoriteitsindex en omvat facetten.

Wat kunt u analyseren?

V-eyeQ kan de performance berekenen voor zowel individuele metadata (bibliografische) titels als voor “autoriteiten” (bijvoorbeeld voor elke auteur, elk trefwoord, elk genre, elke onderwerpcode, etc.). De analyse kan worden gedaan per locatie, per locatiecluster (een combinatie van locaties), per collectiecluster (bijvoorbeeld alle grote bibliotheken versus alle kleine) of voor het systeem als geheel (het totaal).

Hoe ziet het eruit? – Overzicht

De schermafbeelding toont performancegegevens voor het onderwerp “huis en tuin”. Het belangrijkste hier is het getal dat is opgenomen na de waarde “Performance”. Dit is een percentiel (dit wordt hierna in meer detail toegelicht). Het komt erop neer: hoe hoger deze waarde, hoe populairder het materiaal (100 is de hoogst mogelijke waarde). Het boek “Schoon in 10 minuten” (nummer 4 in de lijst) heeft een waarde van 100, de hoogst mogelijke waarde dus. Dergelijke overzichten kunnen niet alleen voor individuele werken worden bekeken, maar ook voor alle “autoriteiten” in het systeem (bijvoorbeeld voor een bepaalde auteur, een bepaalde onderwerpcategorie, een bepaald genre, een bepaald trefwoord, enz.). Op deze manier kunnen medewerkers eenvoudig gedetailleerd inzicht krijgen in de “performance” van individuele werken, maar ook van onderwerpen en auteurs.
Hierdoor is het dus eenvoudig een antwoord te krijgen op vagen als: wat zijn de meest populaire kookboeken?, wat zijn de meest populaire boeken van Jamie Oliver?, wat zijn de populairste reisgidsen?, enzovoort.

Hoe ziet het eruit? – details

De schermafbeelding toont details zoals aantal exemplaren, aantal uitleningen, hoeveel exemplaren er momenteel uitgeleend zijn, uitleenfrequentie, relatieve performance, ouderdom van de collectie, enz. Als die er zijn, ziet men ook gerelateerde records (bijvoorbeeld werken met dezelfde titel). Dit scherm is beschikbaar voor zowel alle individuele werken (zoals in dit schermvoorbeeld) als voor alle autoriteiten (auteurs, trefwoorden, genres, onderwerpcodes, etc.).

Het aantal vestigingen in de kaart kan uiteraard zeer uitgebreid zijn:

“Een percentiel is geen percentage”

Alle (bibliografische) werken, alle autoriteiten en alle collectieregels zijn gerangschikt als percentielen. Percentielen worden gebruikt om interpretatie en vergelijking te vergemakkelijken. Het is belangrijk om percentiel en percentage niet te verwarren. Een voorbeeld. Tom doet mee aan een examen. Hij scoort 94% en heeft een percentiel van 100. 94% betekent dat hij 94 van de 100 vragen goed heeft beantwoord. Het percentiel van 100 betekent dat Tom in de top 1% van de best presterende (van alle deelnemers) zit. Dus hoe hoger het percentiel, hoe hoger de (relatieve) score. Een percentiel van 96 betekent dat 4% van de deelnemers een betere score heeft en 95% een slechtere score. Een percentiel van 12 betekent: 11% van de deelnemers heeft een lagere score, 88% een hogere.
Als de auteur William Shakespeare een percentiel van 75 heeft in deze vestiging, weet je -zelfs zonder details te kennen – dat 25% van de auteurs een betere score heeft en 74% een slechtere score (in deze vestiging).

V-eyeQ

Abonneer u nu op onze maandelijkse nieuwsbrief