Axiell werkt samen met Software Resilience leverancier NCC Group

Bedrijven zijn steeds afhankelijker geworden van technologie. Hierbij zijn belangrijke bedrijfsfuncties, processen en rapportages afhankelijk van een verscheidenheid aan softwareapplicaties, -infrastructuur en -platforms. Met deze technologieën kunnen bedrijven effectiever en efficiënter werken, vanaf verschillende locaties, en verschillende apparaten. Aangezien organisaties tegenwoordig meer afhankelijk zijn van de eerdergenoemde technologieën, nemen software en leverancier risico’s snel toe en daarmee ook de vraag naar Business Continuity oplossingen.

Steeds meer softwareklanten verwachten dan ook garanties van leveranciers, om zekerheid te hebben dat hun applicaties voor de lange termijn beschermd zijn. Daarom werkt Axiell samen met NCC Group voor het leveren van Software Escrow en Verificatie-diensten.

NCC Group is een Software Resilience leverancier die softwareklanten beschermt tegen beveiligingsproblemen en onvoorziene technologische verstoringen, waardoor organisaties de normale gang van zaken voort kunnen zetten. Onze robuste Software Resilience diensten bestaan o.a. ​​uit juridische overeenkomsten waarin beschreven staat welk materiaal in Escrow geborgd dient te worden en de leveringsvoorwaarden voor vrijgave van het materiaal in het geval van leverancier-falen.

Onder de Escrow-overeenkomst wordt een kopie van de broncode achter de bedrijfskritische software veilig bewaard, met instemming van zowel de softwareklant als de leverancier. Hierdoor kan NCC Group het materiaal vrijgeven en toegankelijk maken voor de eindklant indien nodig. Eenmaal vrijgegeven, kan de softwareklant de applicatie onderhouden, werkend vanuit de originele broncode, of dat nu in eigen beheer is of in samenwerking met een andere leverancier.

Met een Escrow-overeenkomst, die de garantie biedt dat de broncode toegankelijk is, is het bovendien van vitaal belang dat de processen voor het onderhoud en ondersteuning van de bedrijfskritische software beschikbaar zijn mocht dit nodig zijn. NCC’s broncodeverificaties zorgen er dan ook voor dat de in Escrow opgeslagen materialen ‘fit for purpose’ zijn. Tijdens deze technische audits valideert en documenteert NCC Group de kennis en begeleiding dat nodig zal zijn om de software, na vrijgave van de materialen, te kunnen her-creëren en onderhouden. Dit geeft softwareklanten de zekerheid dat, mocht een applicatie ooit opgebouwd worden na leverancier-falen, de kennis onafhankelijk is vastgelegd en de materialen in escrow volledig en beschikbaar zullen zijn. Dit resulteert uiteindelijk tot een robuuste en onafhankelijk gevalideerde Business Continuity plan.

Voor meer informatie over hoe u uw investering in bedrijfskritische software kunt beschermen met de Software Resilience Services van NCC Group, kunt u contact opnemen met de accountmanager van NCC Group – Angela Gjekanovikj via: angela.gj@nccgroup.com

Abonneer u nu op onze maandelijkse nieuwsbrief