Ontdek de toekomst van CultureTech tijdens ons gratis digitale evenement, streaming op 11 – 13 juni

Ontdek de toekomst van CultureTech tijdens ons gratis digitale evenement, streaming op 11 – 13 juni

Registreer nu voor het event

OAI server en client

Stel uw gegevens beschikbaar aan de buitenwereld, of oogst ze van elders

Bibliotheken werken zelden puur op zichzelf: ze zijn meestal verbonden in een netwerk, ze hebben partners of ze nemen deel aan oplossingen (collecties, catalogi van consortia,…) die elders worden onderhouden. Daarom moeten ze regelmatig (bibliografische) gegevens uitwisselen. Deze behoefte bestaat in alle bibliotheken, maar is waarschijnlijk het meest prominent in academische bibliotheken die wetenschappelijke informatie beschikbaar willen stellen. Het doel is vaak niet alleen metadata te delen, maar ook de volledige tekst van bijv. tijdschriftartikelen, congresverslagen, rapporten, PowerPoint-presentaties, proefschriften en meer.

De mogelijkheden die bibliotheken nu hebben om het volledige aanbod aan informatie transparant en gemakkelijk toegankelijk te maken voor hun gebruikers zijn een essentiële vereiste in de huidige leeromgevingen. Het Open Archives Initiative pakt dit probleem aan door het mogelijk te maken wetenschappelijke communicatie beschikbaar te stellen en te verzamelen via het Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Via OAI-PMH-ondersteuning in V-smart kunnen bibliotheken eenvoudig hun databases en e-printarchieven ontsluiten zonder dat er software van derden nodig is.

OAI heeft twee complementaire componenten: een server (om data van V-smart beschikbaar te stellen aan de buitenwereld) en een client (om data van de buitenwereld te oogsten en in V-smart op te nemen).

Twee complementaire componenten

Server

De OAI-server gebruikt het Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) om bibliografische records uit V-smart aan te bieden: “OAI-PMH biedt een applicatie-onafhankelijk raamwerk voor interoperabiliteit op basis van het verzamelen van metadata.” (zie hier voor meer informatie).

De service werkt als volgt. Records die door de OAI-server worden aangeboden, zijn georganiseerd in sets. Voor elke set wordt een specifieke bewaarlijst gemaakt in V-smart. De (metadata) records worden (in V-smart) geëxporteerd met behulp van exportprofielen en kunnen worden aangeboden via OAI-PMH als Dublin Core, MARC21 en MarcXchange. Andere formaten kunnen worden gegenereerd door een XSLT-transformatie op te geven in het exportprofiel. OAI-clients kunnen de OAI-server oogsten om nieuwe services te bouwen op basis van uw records.

Client

Gebaseerd op de principes die beschreven zijn bij de serveroptie is het ook mogelijk gegevens die elders worden onderhouden te oogsten en op te slaan in uw lokale V-smart-applicatie.
Ondersteuning voor het oogsten van OAI-PMH-repositories (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) is geïntegreerd in V-smart. De klant verstuurt OAI-PMH-verzoeken aan OAI-PMH-dataproviders en gebruikt de metadata als basis voor het bouwen / updaten van lokale V-smart-databases.

De service werkt als volgt: V-smart plant een taak om data te “oogsten” vanuit een repository (een webserver die fungeert als de dataprovider) die OAI-PMH ondersteunt als middel om metadata beschikbaar te stellen. De metadata wordt geoogst, ontleed, geïmporteerd en samengevoegd in een V-smart-database met behulp van specifieke, configureerbare importprofielen. Dit stelt u in staat records via een selectief oogstmechanisme in V-smart te importeren met behulp van standaard V-smart-tools.

Meer informatie over OAI server en client

Abonneer u nu op onze maandelijkse nieuwsbrief