Jenny Poncin, bibliotekschef, Forumbiblioteken i Nacka: “Ingen ska stå utanför"

De senaste två åren har utlåningen av e-medier fördubblats hos Forumbiblioteken i Nacka. Jenny Poncin, bibliotekschef på Forumbiblioteken i Nacka, ser en framtid där både läsning och boksnack sker digitalt. Och där alla ska veta hur man gör!

Det bästa med e-boken är tillgängligheten. Att den finns där i molnet, för alla att läsa och lyssna på. Det tycker Jenny Poncin, som är bibliotekschef på Forumbiblioteken i Nacka. Hon har upplevt motsatsen till tillgänglig litteratur.

– Den stora fördelen med e-boken och att läsa på fler sätt är att tillgängligheten är så mycket bättre idag! Det kommer att fortsätta att utvecklas i takt med att teknik och digitala tjänster utvecklas.

E-litteraturen är populär bland bibliotekets besökare. De senaste åren har utlåningen av e-media, alltså ljudböcker, e-böcker och e-film, ökat stort.

“Det sociala kring böckerna kommer att ändras, vi kanske diskuterar i läs-appen!”

– Under 2018 och 2019 fördubblade vi antalet utlån. Vi tror inte att det går lika snabbt framöver, men i den nationella statistiken ser man att det ökar, säger Jenny.

Att läsa och lyssna på litteratur digitalt är en sak, men med den digitala närvaron kommer också annat att ske på nätet och i apparna som används. Jenny ser en framtid där appen, plattformen eller läsverktyget blir en plats där vi utbyter tankar om det vi läser.

– Om jag är inne i Biblio och lånar en bok så kanske jag i Biblioappen kan skriva: ”Vill du diskutera den här boken med mig?” Så har vi en bokcirkel där i läsverktyget! Det sociala kommer att utvecklas, tror Jenny Poncin.

I och med att allt större del av läsningen, lyssningen och dialogen sker digitalt blir det allt viktigare att alla har den tekniska kunskapen för att tillgodogöra sig utbudet. Det är lätt att säga att det är tillgängligt, men hur tillgängligt är det för den som inte har appen? Eller vet hur man laddar hem den?

“Bibliotekariens uppdrag framåt blir också att lära ut det tekniska”

– Bibliotekarien kommer att bli teknisk coach framöver. Tillgängligheten är det starkaste värdet med e-boken. Baksidan är att vi börjar ta för givet att alla kan läsa digitala böcker. Att alla vet hur man skaffar lånekort digitalt, tecknar abonnemang, laddar hem en app. Vi har ett läsfrämjande uppdrag, men även folkbildning och livslångt lärande är del av uppdraget, att lära ut det tekniska. Så att alla ska få möjlighet att ta del av tillgängligheten. Gör vi inte det finns det risk att folk står utanför.

Det har de fått möjligheten att öva på redan nu, under Coronapandemin.

– Vi har fått visa många hur de laddar hem Biblio, främst äldre.

De senaste åren har Jenny och hennes kollegor jobbat offensivt med att informera om de digitala möjligheterna. När någon frågar efter en populär bok som troligtvis är utlånad blir de tipsade om att låna e-boken istället.

“På biblioteken kommer vi att vara lyhörda inför vilket format läsarna vill ha”

– Om man vill ställa sig i kö på pappersbok som det kanske redan är tio personer i kö före på, så är vi aktiva med att informera om att e-boken finns. Och att den går att läsa direkt. Vi visar hur man laddar hem appen och hur man hittar boken. Då kan de välja att läsa eller lyssna direkt. Vi får många aha-upplevelser i det läget, och en ny läsare har tagit klivet över tröskeln. Det är ofta i mötet med besökaren på biblioteket som vi kan guida för att hitta vägen in i det här, säger Jenny.

– Men vi pratar också om filterbubblor på biblioteket ibland. Alltså, att i takt med att verktygen utvecklas och streamingtjänsterna ökar så blir upplevelsen i appen alltmer formad utefter den som läser. Jag får förslag på böcker som liknar de jag redan har läst, och i mitt nätverk delas samma typ av titlar. Kommer inställningarna i min telefon göra så att jag aldrig utmanas i min läsning? Där har bibliotekarierna också en viktig uppgift, att finnas med i det litterära samtalet, och lyfta all sorts litteratur.

#ebokensframtid

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: