Axiell user conference badge collection table

Varför samarbeta med Axiell?

En ny mjukvara är inte bara en teknisk lösning. Den är även ett nära och omfattande samarbete med mjukvaruleverantören. Relationerna med våra kunder är oerhört viktiga för oss. Vi erbjuder följande:

Axiell Presenter at Conference

Vi utvecklar våra produkter aktivt

Vår produktutveckling utgår från behoven hos våra mer än 13 000 kunder och vi investerar ständigt i utvecklingen av vår produktportfölj. När din verksamhet utvecklas, måste din mjukvara göra samma sak.

Female librarian smiling

Relationer och support med kunden i centrum

Vi är ett medelstort företag som har vuxit med hjälp av många mindre verksamheter och tillsammans har vi skapat en kultur som värdesätter öppna och varaktiga kundrelationer.

Participants in Axiell User Conference

Du blir en del av vår stora och mångfacetterade kundgemenskap

En lösning från Axiell gör dig till en del av en av världens största användargrupper inom bibliotek, skolor och kulturinstitutioner. Det ger dig möjlighet att diskutera med andra i gruppen samt dela idéer, tips och arbetsprocesser.

Ground floor museum library study

Vi är experter på teknik, kultur och kunskapsförmedling

Vi är experter på teknik och mjukvara, men även inom kultur- och kunskapssektorn. Många av våra medarbetare har en bakgrund från dessa sektorer. Vi vet hur våra kunders vardag ser ut och har ett nära samarbete med dem för att förstå förändrade behov liksom trender, förändringar och behov på marknaden.

Work and discussions around a table

Vi främjar branschövergripande samarbete

Vi samarbetar med museum, skolor, bibliotek, arkiv, förlag och återförsäljare – kort och gott alla som har som mål att förmedla kunskap och bildning åt allmänheten. Vi intar en unik position i vår strävan att föra dessa branscher närmare varandra för att hjälpa dem att uppnå detta mål.

A librarian infront of books

Vi är en säker partner för framtiden

Vi har vuxit kontinuerligt i över 30 år och ser ljust på framtiden. Vi arbetar med över 13 000 kunder i 60 länder, och har kontor i 15 länder. Vi är en tillförlitlig mjukvarupartner som står vid din sida, i dag och i morgon.

Så säger våra samarbetspartner om oss

Eftersom Axiells samlingssystem uppfyller EU-standarderna för katalogisering av samlingar kan vi använda "best practise" för samlingsadministration med en teknisk lösning som stöder öppen data och gör det möjligt att hantera flera samlingar i ett enda system. Lösningen används av andra filmarkiv världen över, vilket gör oss säkra på att vi har valt rätt lösning för att bevara vårt omfattande arkiv och göra det tillgängligt för alla.

Mathias Rosengren, chef för avdelningen Filmarvet Svenska Filminstitutet

Jag är mycket glad över att vi nu upphandlat ett gemensamt datasystem för skolbiblioteken i Järfälla. I upphandlingen fokuserade vi på att det system som valdes skulle kunna fungera som en pedagogisk plattform där skolbibliotekspersonalen lätt skulle kunna inspirera eleverna till läsning och fortsatt kunskapssökande. Det var även viktigt för oss att systemet skulle kunna fungera som en gemensam samarbetsyta för att kunna samutnyttja skolbibliotekens gemensamma mediebestånd.

Sofia Malmberg, samordnare för skolbiblioteken

Valet föll på Axiell efter en noggrann genomgång av befintliga alternativ. Vi ser att Axiell på ett bra sätt kan leverera ett system som hanterar både fysiskt material och digitala resurser, ger god tillgång till e-böcker, tillgodoser ett nära samarbete med skolorna, i kombination med de framtida utvecklingsmöjligheter och anpassningar vi behöver. Dessutom ser vi Axiells lösningar som väldigt användarvänliga.

Terese Lundberg, utvecklingsledare Grillska gymnasieskolorna Stockholm Stad

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: