Boy at school desk reading

Skolor

Skolor och universitet utgör några av samhällets grundpelare – det är de som utbildar nästa generation. Inom utbildningsinstitutioner på alla nivåer finns ett behov av att på ett okomplicerat och jämlikt sätt ge elever och studenter tillgång till kunskap och information, uppmuntra lärande, väcka upptäckarlusten och skapa engagemang med hjälp av pedagogiska material.

Kontakta oss

Våra lösningar för skolor

Så fungerar våra skolbibliotekslösningar för er

Young Girl Watching Tablet

Digitala medier

Erbjud både digital och fysisk litteratur samt ljudböcker

Ge tillgång till e-böcker, ljudböcker och din bibliotekskatalog på en och samma plats för att skapa en inspirerande läsmiljö för eleverna.

School Children using Tablet and Whiteboard

Samarbete

Förenkla samarbetet mellan pedagoger, bibliotekarier och elever

Hjälp pedagoger, bibliotekarier och elever på din skola till att ha ett nära samarbete. Erbjud skräddarsydda verktyg som stödjer inlärningsprocessen, dela ut uppgifter och ge alla möjlighet att skapa relevanta samlingar av såväl fysiska som digitala resurser samt publicera eget material.

Students Using Laptop in Classroom

Dela ut uppgifter

Dela ut inlärningsuppgifter till enskilda elever och klasser

Hjälp pedagoger skapa uppgifter, både individuellt till varje elev eller till en klass, samt också följa upp uppgifterna och interagera med eleven direkt.

Students Revising Outside School

Överblick

Kvalitetssäkra era resurser

Få en överblick över hur era resurser används och fatta välgrundade beslut om hur engagemanget och utnyttjandet av dem kan öka.

Ground floor museum library study

Historiska samlingar

Ge forskare tillgång till historiska samlingar

Hantera historiska samlingar och arkiv och ge studenter och forskare tillgång till denna kunskap direkt i klassrummet.

Skolor som har valt Axiells lösningar

Ta reda på mer om vilka tjänster vi erbjuder

Så säger våra kunder om våra skollösningar

I upphandlingen fokuserade vi på att det system som valdes skulle kunna fungera som en pedagogisk plattform där skolbibliotekspersonalen lätt skulle kunna inspirera eleverna till läsning och fortsatt kunskapssökande. Det var även viktigt för oss att systemet skulle kunna fungera som en gemensam samarbetsyta för att kunna samutnyttja skolbibliotekens gemensamma mediebestånd.

Sofia Malmberg, samordnare för skolbiblioteken Järfälla kommun

Jag vill att biblioteket ska vara tillgängligt ”överallt och hela tiden”. Genom att kombinera WeLib med e-bokspaketet ElibU får elever och lärare tillgång till ett stort utbud av digitala böcker som ett komplement till de fysiska böckerna. WeLibs sociala funktioner (gilla, dela m.m.) samt möjlighet för lärare att skapa uppgifter och kunna knyta dem till kursplanen ger även bra förutsättningar för att skolbiblioteket ska kunna bli en integrerad del i undervisningen.

Sara Landerdahl Stridsberg, skolbibliotekarie Wijkmanska gymnasiet Västerås kommun

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: