Bibliotekssystem

Bibliotek

Bibliotek är värdefulla mötesplatser i samhället och viktiga för att alla ska få tillgång till kunskap och information. Våra lösningar ger er mer tid till viktiga arbetsuppgifter, som att främja läsande, lärande och kreativitet, hjälpa forskare och informationssökare samt göra biblioteket till en välkomnande plats för alla.

Från stora stadsbibliotek och specialbibliotek till små skolbibliotek och popup-bibliotek – vi hjälper er att hjälpa era användare.

Kontakta oss för mer information

Våra lösningar för bibliotek

Så fungerar våra bibliotekslösningar för er

Digitala tillgångar

Hantera digital och fysisk litteratur

Med våra lösningar kan du hantera både digitala e-medier och den fysiska bibliotekskatalogen på en och samma plats. Du får en bra överblick över hela er samling och utbud av litteratur.

Students discussing a book in library

Marknadsför aktiviteter

Organisera och marknadsför aktiviteter och evenemang

Organisera, planera och marknadsför bibliotekets aktiviteter och evenemang med integrerade verktyg för kommunikation och marknadsföring.

Webbnärvaro

Engagera era användare på webben

Skapa en responsiv webbplats som gör att kunderna var och när som helst kan söka, navigera, låna i er samling samt anmäla sig till aktiviteter direkt via nätet.

Molnbaserad

Hantera ditt bibliotek var och när som helst

Tack vare molnlösningen kan du komma åt och administrera bibliotekssystemet när och var som helst. Vi tar hand om uppdateringar av systemet så att ditt bibliotek kan fokusera på verksamheten i stället för på IT-frågor.

Effektiva verktyg

Mer tid för viktiga arbetsuppgifter

Hantera era bibliotekstillgångar och arbetsflöden på en och samma plats, inklusive fysiska samlingar, digitala resurser, biblioteksaktiviteter, evenemang samt alla kommunikationskanaler. Med våra lösningar kan du utföra alla dina uppgifter mer effektivt och få mer tid över till att interagera med besökarna.

Underlätta forskning

Hantera allmänhetens tillgång och forskningsförfrågningar

Publicera dina specialsamlingar på webben för att göra dem sökbara samt hantera förfrågningar snabbt och smidigt. Forskare vid olika institut kan utföra avancerade analyser i era specialsamlingar med hjälp av våra system.

Några bibliotek vi samarbetar med

Vi erbjuder även bibliotekslösningar för:

Så här säger de som använder våra bibliotekslösningar

Quria och Arena innebär ett stort lyft för oss. Vi har blivit mer mobila och kan sköta utlån, återlämning och lånekortshantering på plats på till exempel förskolor och äldreboenden. Vi får enklare och mer automatiserade processer både när det gäller fjärrlån och inköp. Det finns också större möjligheter att inventera hyllor och det är lättare att få fram mest reserverade titlar mm. Layouten är mer logisk och det är lättare för medarbetare utan biblioteksbakgrund att klara sökning, utlåning och återlämning. Tex på somrarna när bibliotek och turism delar på bemanningen i den gemensamma informationen.

Malin Göthberg, Bibliotekschef Kultur och Fritidsförvaltningen Oxelösund

Utbudet av böcker är begränsat hos en del skolor som ligger utanför de centrala områdena. Vi ville öka framför allt läsförståelsen hos våra elever, och med WeLib kommer vi kunna öka tillgängligheten till litteratur och också kunna individanpassa med hjälp av tekniken.

Agneta Hedenström, digital utvecklare för grundskolan Luleå Kommun

Vi har fått mycket beröm för det visuella på vår nya webbsida. Men det viktigaste för oss var funktionen, som till exempel att besökaren ska kunna hitta rätt information på ett enkelt sätt. Det var också viktigt att det skulle gå snabbt och att sidan var responsiv.

Jenny Lagensjö, webbredaktör Bibliotek Uppsala

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: