Vi ses på Biblioteksdagarna i Skellefteå 22-23 maj!

Vi ses på Biblioteksdagarna i Skellefteå 22-23 maj!

Läs mer

Vår vision är en värld där kultur och kunskap är tillgängliga för alla, överallt

Vi utvecklar mjukvarulösningar för att göra visionen till verklighet.

Vår kärnverksamhet

Vår kärnverksamhet är att utveckla mjukvara som arrangerar, organiserar och delar med sig av samlingar och kunskap runt om i världen. Våra lösningar hjälper våra kunder att uppmuntra till läsning, bevara kulturarvet, hantera sina samlingar, förbättra förutsättningarna för lärande – kort sagt att öka sitt engagemang i samhället.

På Axiell har vi en bred kompetens och här jobbar allt från bibliotekarier, arkivarier, systemutvecklare och grafiska formgivare till experter av olika slag. Tillsammans med våra kunder, som består av bibliotek, museer, arkiv och skolor i 60 olika länder, utvecklar vi innovativa digitala verktyg för att förändra och förbättra våra kunders dagliga möte med besökare och allmänhet. Vi har 15 kontor över hela världen och vårt huvudkontor finns i Lund, Sverige.

Children making notes on an exhibition

Vad som ligger oss närmast om hjärtat

Vårt kall är att göra verklig skillnad genom att hjälpa våra kunder att skapa ett samhälle som präglas av medvetenhet, information och kultur.

Våra kunder utgör en grundsten i samhällsutvecklingen. De bevarar, tillgängliggör och förmedlar kunskap till forskare, studenter och allmänheten. Kunskapen bildar och lyfter allt från den lilla individen till samhället i stort världen över.

Vår övertygelse är att våra användare besitter makten att påverka världen och dess medborgare i positiv riktning. Vårt uppdrag är att hjälpa dem i detta viktiga åtagande genom att göra det vi är bäst på: att skapa och tillhandahålla mjukvarulösningar.

Vi vurmar inte bara för tekniken; vi drivs av att hjälpa våra kunder att nå sina mål.

Vårt arbete världen över

Axiell har hela världen som arena. Trots detta är vi är alltid måna om att bygga nära och personliga relationer till våra kunder från något av våra många lokala kontor.

Vi arbetar för att säkerställa långsiktiga lösningar för de sektorer som vi är verksamma inom. Våra lösningar hjälper ca 13 000 kunder i en värld som blir alltmer digitaliserad för varje dag. Vi samarbetar nära våra kunder för att förstå deras ändrade behov och för att anpassa oss som samarbetspartner, nu och i framtiden.

Work and discussions around a table

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: