Med din hjälp blir vi bättre

Axiells utvecklingsråd för Quria och Arena

I utvecklingsrådet är du med och diskuterar produkternas utveckling, ger input till Axiells utvecklingsförslag och hjälper till att prioritera utifrån bibliotekens behov.

En mandatperiod brukar vanligtvis vara i cirka två år. Därefter försöker vi hitta ersättare för variation i gruppen. Referensgruppen består av representanter för olika typer av bibliotek.

Vi träffas ca två gånger per år. Fysiskt eller digitalt.

Vill du vara med i utvecklingsrådet för Quria eller Arena?

Mötesanteckningar

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: