Vi ses på Biblioteksdagarna i Skellefteå 22-23 maj!

Vi ses på Biblioteksdagarna i Skellefteå 22-23 maj!

Läs mer

5 tips för ditt skolbibliotek

I dag lever vi i ett samhälle där tillgången till text finns överallt och där många både konsumerar, producerar och distribuerar media. Det ställer krav på både medie- och informationskunnighet samt kunskapen kring källkritik, hur man sållar bland texter, hittar rätt texter och förstår svårare texter.

Många skolor satsar på sitt skolbibliotek för att de ser fördelar med att ha extra resurser som fokuserar på just detta. För andra skolor kan det vara mer utmanande.

Vi har samlat 5 tips för att hjälpa dig att komma igång med ditt skolbibliotek. 

1.     Det börjar med rektorn.

Gör en tydlig biblioteksplan och avsätt resurser för inköp av medier. Se IFLA:s riktlinjer kring hur man kan organisera ett skolbibliotek.

2.     Se skolbiblioteket som en pedagogisk resurs

Och låt skolbibliotekarien ta plats i klassrummet. På så vis kan hen ge stöd och jobba nära både elever och lärare i olika projekt kring läsning, informationsinhämtning och källkritik.

3.     Läsande förebilder

Låt alla läsa. Involvera lärare, fritidspedagoger, vaktmästare, rektor, kökspersonal, IT-personal m.fl. i läsprojekt på skolan.

4.     Bokprat och bokcirklar

Det blir roligare att läsa om man får dela med sig av sina upplevelser. Låt en grupp elever låna samma bok och skapa bokprat och bokcirklar kring den. I vårt skolbibliotek WeLib kan elever, lärare och bibliotekspersonal skapa samlingar som kan delas med andra.

5.     E-litteratur för digital läsning

Upplagan är inget hinder. Alla kan låna samma bok och läsa den direkt på sin dator, surfplatta eller telefon. Förslagsvis via vår abonnemangstjänst ElibU som erbjuder 25 000 e-böcker och ljudböcker för hela skoltiden.

 

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: