Angående MARC21-export

Angående LIBRIS fråga om framtida ändringar i MARC21-export från Libris XL: fält 264 vs 260. MARC-formatet som används i BOOK-IT (BTJMARC1)  innehåller inget fält 264 och i aktuell version konverteras inte detta fält. I version 8.0 kommer 264 att konverteras till 260.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: