Årsstatistik, fel i sökfrågor

I fönstret Administration | Grunddata | Statistik | Sökfrågor för årsstatistik har det blivit fel i några sökfrågor. Felen uppstår dels när man genererar årsstatistik för enhetsgrupper, dels i BOOK-IT-installationer med MARC21 som lagringsformat. Läs mer under Tips och kända fel, under avsnittet Statistik.

1. Gäller körningar för enhetsgrupper.
I frågorna YEARLY_STAT21, YEARLY_STAT22 och YEARLY_STAT23 har det blivit fel med avseende på körningar för enhetsgrupper. Här visas resultaten istället för hela konto-organisationen. Felet rättas i serverversion 9.1.16. Ni kan kopiera av sökfrågan, klistra in den i Expertsök och ersätta () med koderna för de enheter som ingår i enhetsgruppen. Detta fel rättas i serverversion 9.1.17.
Exempel: (bab/aav ELLER bas/aav ELLER bbj/aav ELLER bst/aav).

2. Gäller MARC21.
Sökfrågan YEARLY_STAT12 har felaktigt fått in c/ty och e/ty (dubblerat, c/ty finns under sökfråga YEARLY_STAT10 och e/ty under YEARLY_STAT9).
Ta bort c/ty och e/ty från sökfråga YEARLY_STAT12, eller gör om sökningarna utan ELLER c/ty ELLER e/ty  i Mängd exemplar (ange korrekta enheter enligt punkt 1 ovan, eller konto-organisation).

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: