Axiell erhåller certifiering för informationssäkerhet enligt ISO 27001

Certifieringen visar att Axiell medvetet och aktivt har tagit fram ett ledningssystem för styrning av arbetet med informationssäkerhet. 

Axiell, världens ledande leverantör av mjukvara och tjänster för kultursektorn, erhöll den 19 april 2023 certifiering för informationssäkerhet enligt ISO 27001.

ISO 27001 är en ledande internationell säkerhetsstandard för styrning av arbetet med informationssäkerhet genom ett dokumenterat ledningssystem. Axiell är en av de första leverantörerna av kulturteknologi som har erhållit certifieringen, vilket visar prov på ledarskap inom sektorn och ett engagemang för digital säkerhet och hållbarhet.

– Vi är stolta över ISO 27001-certifieringen. Informationssäkerhet är en viktig prioritet för Axiell eftersom våra kunder dagligen behandlar känsliga personuppgifter. Med den här certifieringen kan vi försäkra våra kunder, framtida partners och anställda om att deras uppgifter är väl skyddade och att vi följer säkerhetsrutiner som uppfyller den högsta internationellt erkända standarden, säger Joel Sommerfeldt, President & CEO, Axiell

– ISO-certifieringen ger oss också en strategisk fördel på marknaden, då en certifiering har blivit ett allt vanligare krav från potentiella kunder, särskilt inom den privata sektorn.  

Ramverket för ISO 27001 publiceras av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO), världens största utvecklare av frivilliga internationella standarder samt Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC). Axiells certifiering enligt ISO 27001 gäller för närvarande för den nordamerikanska verksamheten.  

Om Axiell 

Axiell är ett svenskt bolag som var först i Norden med att skapa ett bibliotekssystem. Sedan mitten av 1980-talet har vi fortsatt att utveckla system och innovativa lösningar till bibliotek, skolor, arkiv, museer och offentliga myndigheter.

Vår kärnverksamhet är att utveckla mjukvara som arrangerar, organiserar och delar med sig av samlingar och kunskap runt om i världen. Våra lösningar hjälper våra kunder att uppmuntra till läsning, bevara kulturarvet, hantera sina samlingar, förbättra förutsättningarna för lärande – kort sagt att öka sitt engagemang i samhället.

På Axiell har vi en bred kompetens och här jobbar allt från bibliotekarier, arkivarier, systemutvecklare och grafiska formgivare till experter av olika slag. Tillsammans med våra kunder, som består av bibliotek, museer, arkiv och skolor i 60 länder, utvecklar vi innovativa digitala verktyg för att förändra och förbättra våra 13 000 kunders dagliga möte med besökare och allmänhet. 

För mer information: 

Maria Wasing
COO & Executive Vice President Axiell Group
Telefon: +46 73 852 17 52
E-post: maria.wasing@axiell.com 

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: