Axiell expanderar globalt med nytt förvärv

Axiell köper ett affärsområde, Library & Information Solutions, från det amerikanska bolaget Infor. Detta stärker branschens tillgång till moderna, molnbaserade lösningar för bibliotek- och kultursektorn. Infor Library & Information Solutions skapar tjänster till bibliotekssektorn och har mer än 180 kunder i Frankrike, Belgien, Nederländerna, Storbritannien, Kanada, USA, Grekland, Schweiz och Australien.

Köpet av Infor Library & Information Solutions utökar Axiells globala närvaro ytterligare. Förvärvet är en del i Axiells strategi att stärka erbjudandet till kultursektorn och biblioteksbranschen runt om i världen. Förvärvet ger Axiell en stärkt lokal närvaro och kompetens i dessa länder och ger kunderna tillgång till Axiells molnteknik för bibliotek och skolor. Nu får kunderna möjlighet att i sin takt gå in i den globala kundgemenskapen som har Quria, Axiells molnbaserade plattform för bibliotekstjänster.

– Jag är glad över den djupa kunskapen och erfarenheten som bärs av Infors personal och samt naturligtvis att vi får fler kunder till Axiells kundgemenskap på 3 000 bibliotekskunder. Kundgruppen har vuxit sedan i mitten av 1980-talet när vi började med detta, säger Joel Sommerfeldt, VD och koncernchef för Axiell Group.

– Vår erfarenhet från tidigare förvärv – nu har det blivit 21 förvärv sedan 2013 – kommer vi att använda för att säkerställa att integrationsprocessen går bra. Vårt fokus ligger på att bygga starka kundrelationer och ge ledande service. De nya kunderna kommer att kunna övergå till lösningar inom Axiell-portföljen när de är redo. Vi hjälper våra kunder att erbjuda den modernaste lösningen för biblioteken som vill ge digitala och relevanta tjänster till sina kunder, säger Joel Sommerfeldt.

– Infors verksamhet kommer att verkligen att komplettera Axiells stora portfölj av kultur- och kunskapslösningar bra. Axiell är i en stark tillväxt i sektorn och får nu verkligen ett globalt avtryck med sina helhetslösningar, säger Jean-François Piat, general manager för Infor’s Library & Information.

Under covid-19-pandemin har det blivit ännu tydligare hur viktig digital utveckling är för folkbiblioteken. För att förbli relevanta för publiken och i samhället i stort måste folkbibliotek och kulturverksamheter aktivt hitta nya sätt att arbeta med modern teknik. Axiells förvärv av Infor Library & Information Solutions bidrar till denna digitala transformationsprocess.

Quria är en molnplattform där alla bibliotekets resurser och arbetsflöden kan hanteras tillsammans. Detta gäller fysiska samlingar, digitala resurser, biblioteksevenemang och aktiviteter, e-media och kanaler för kommunikation. Quria förser biblioteket med en modern struktur för metadata i sina samlingar. Systemet förenklar personalens arbete och frigör tid för andra viktiga satsningar, som exempelvis läsfrämjande åtgärder. Plattformen omfattar också Quria Discover, för avancerade sökningar och presentation av verk och evenemang, och Quria School, för ett effektivt sätt att få biblioteksresurser in i klassrummet.

För mer information:
Maria Wasing, COO Axiell-koncernen
Telefon: + 46 73 852 17 52
Epost: maria.wasing@axiell.com

Om Axiell
Axiell är ett svenskt bolag som var först i Norden med att skapa ett bibliotekssystem. Sedan mitten av 1980-talet har vi fortsatt att utveckla system och tekniskt avancerade och innovativa lösningar till bibliotek, skolor, arkiv, museer och offentliga myndigheter. Vår kärnverksamhet är att utveckla mjukvara som arrangerar, organiserar och delar med sig av samlingar och kunskap runt om i världen. Våra lösningar hjälper våra kunder att uppmuntra till läsning, bevara kulturarvet, hantera sina samlingar, förbättra förutsättningarna för lärande – kort sagt att öka sitt engagemang i samhället.

På Axiell har vi en bred kompetens och här jobbar allt från bibliotekarier, arkivarier, systemutvecklare och grafiska formgivare till experter av olika slag. Tillsammans med våra kunder, som består av bibliotek, museer, arkiv, skolor och förlag i 59 olika länder, utvecklar vi innovativa digitala verktyg för att förändra och förbättra våra 11 300 kunders dagliga möten med besökare och allmänheten.

Om Infor Library & Information Solutions
Infor Library & Information Solutions tillhandahåller ett system som hjälper bibliotek, arkiv och museer att marknadsföra tjänster och involvera personal och kunder på interaktiva sätt och ger tillgång till både digitalt och traditionellt material. Lösningen stöder olika format och tillhandahåller viktiga data och mätvärden för att ge beslutsfattare viktiga insikter. Infor Library & Information Solutions är skapade för att möta behoven hos integrerade bibliotekssystem, enskilda filialer, specialbibliotek och även synskadade användare.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: