Axiell lanserar Quria Library Directors’ Forum

Med kunskap och samarbete i fokus har vi lanserat Quria Library Directors’ Forum. Ett forum där vi bjuder in bibliotekschefer från bibliotek som använder eller ska börja använda Quria och samtalar kring framtida strategier och trender inom sektorn. Forumet är också tänkt att vara en plats för att dela erfarenheter, diskutera strategisk produktutveckling och få produktnyheter från Axiell.

Ann Melaerts

Vi har ställt några frågor till Ann Melaerts, VP Strategic Initiatives, som är ansvarig för det här initiativet.

Vad är Quria Library Directors’ Forum?

Quria Library Directors’ Forum är en plats där bibliotekschefer från bibliotek som använder eller ska börja använda Quria kan nätverka och utbyta idéer. Vårt mål är att skapa ett forum som man verkligen vill vara en del av.

Ett inledande möte hölls den 15 december 2020. Vad är ditt intryck från det mötet?

Vi höll ett inledande möte med bibliotekschefer från bibliotek som redan använder Quria eller som strax ska migrera till Quria. Det var mycket lovande. Mötet hölls på Teams och ¾ av de tillfrågade deltog. Vi presenterade syftet med forumet, gav en uppdatering om Quria, två kunder presenterade sina projekt och vi hade tid för en öppen diskussion. Alla deltagare fick även komma med förslag på vad nästa möte skulle innehålla. Vi fick mycket fin feedback från deltagarna efteråt.

Vem kan delta i forumet?

Tanken är att vi ska bjuda in bibliotekschefer med syfte att diskutera långsiktiga strategier. Det här är ett forum där stora beslut med internationell prägel kan tas.

Vad är nästa steg?

Nästa steg är mötet den 27 april. På det mötet kommer vi att ge en uppdatering om Axiells produkter och strategier, diskutera internationella trender och format, dela med oss av kundberättelser och bjuda in externa talare. Det kommer också att finnas utrymme för samtal, diskussioner och lärorika erfarenhetsutbyten.

Vilka långsiktiga planer finns för Quria Library Directors’ Forum?

Vi kommer att hålla två möten per år. Digitalt i första hand, men så fort situationen tillåter, ses vi fysiskt. När det väl sker, kommer vi antagligen att träffas landsvis eller också alla deltagare samtidigt. Vi funderar också på att organisera grupper att samtala kring specifika ämnen. Varefter deltagarantalet växer ger det mening att ses i mindre grupper baserade på önskemål från deltagarna. Det kan också komma att bli aktuellt att bjuda in de som är intresserade av att delta i forumet, men som (ännu) inte är kunder hos oss.

Berätta mer om din roll på Axiell?

Jag har varit ansvarig för affärsområdet inom Folkbibliotek i tre år. Med min nya roll som VP Strategic Initiatives får jag även möjlighet att vara involverad i områdena Arkiv och Museum. Företaget utvecklas snabbt och vi är unika på så vis att vi erbjuder plattformar för kultur- och utbildningssektorn: bibliotek, museum, arkiv och skolor.

Quria är en lösning som har utvecklas från grunden, något som är mycket unikt inom detta område. Att ha en roll kopplad till denna fantastiska produkt är mycket spännande. Quria Library Directors’ Forum är mitt första initiativ bland många. Det är en fantastisk möjlighet och utmaning.

Här kan du läsa mer om Quria

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: