Axiell säljer Axiell Media till Publizon

Avyttring skapar en ny ledande nordisk enhet för e-böcker och strömmad media och stärker Axiells fokus på kärnverksamheten inom mjukvara

Lund, Sverige 14 mars 2023 – Axiell, världens ledande leverantör av mjukvara och tjänster för kultursektorn, tillkännager försäljningen av Axiell Media AB, en verksamhet inom Axiell och den ledande leverantören av distribution av e-media och strömmad media i Sverige och Finland, till Publizon A/S. Försäljningen förväntas vara helt genomförd i mars. Försäljningen skapar en ny position för Publizon med Axiell Media där man kan verka som en ledande distributör för digital media på den nordiska marknaden.

Axiell Media skapar tillgång till digitala böcker, på alla plattformar, i Sverige och Finland. Företaget köptes av Axiell 2015 och har sedan dess vuxit till att betjäna mer än 1000 förlag och distribuera e-böcker och strömmade böcker till återförsäljare, bibliotek och skolor i Sverige och Finland. Försäljningen genomförs för att Axiell Group vill fokusera verksamheten på och investera i mjukvaru- och tjänsteutbudet inom biblioteks-, arkiv- och museibranschen. Avyttringen stärker också Axiells finansiella ställning ytterligare.

– Axiell Media har utvecklats väl under tiden inom Axiell och behållit sin position som en nyckelpartner till både förlag, återförsäljare och bibliotek på en marknad som ständigt rör sig och konsolideras. Jag är stolt över hur vi har hanterat det ur ett affärsperspektiv med ledningen för Axiell Media, där vi har gjort investeringar i erbjudandet i en takt som företaget kunde hantera samtidigt som vi har kunnat behålla lönsamheten, säger Joel Sommerfeldt, VD och koncernchef för Axiell Group.

– Jag är också stolt över att vi har hittat ett sätt att driva marknaden för e-media och streamade böcker framåt på det sätt den förtjänar samt att vi hittat en ny ägare som kan fortsätta att stärka erbjudandet på marknaden.

Publizon A/S är distributör av digital litteratur för alla danska förlag och återförsäljare via eReolen, den framgångsrika digitala biblioteksplattformen, för alla folkbibliotek i Danmark.

– Vi är glada över att lägga till kompetensen och portföljen från Axiell Media till Publizon och skapa en stark nordisk lösning för förlag över hela regionen för att hantera all digital distribution av litteratur. Detta kommer att öppna nya möjligheter för mycket enklare tillgång till utländska marknader som tidigare varit svåra att nå för publicister. Vi kommer att fortsätta att investera i att utveckla en digital distributionsplattform i världsklass som kommer att gynna inte bara förlag utan även alla återförsäljare och offentliga leverantörer, särskilt bibliotek och skolor, säger Lasse Nyrup, VD på Publizon.

Ingen ytterligare information om transaktionen lämnas.

Om Axiell

Axiell är ett svenskt bolag som var först i Norden med att skapa ett bibliotekssystem. Sedan mitten av 1980-talet har vi fortsatt att utveckla system och innovativa lösningar till bibliotek, skolor, arkiv, museer och offentliga myndigheter. Vår kärnverksamhet är att utveckla mjukvara som arrangerar, organiserar och delar med sig av samlingar och kunskap runt om i världen. Våra lösningar hjälper våra kunder att uppmuntra till läsning, bevara kulturarvet, hantera sina samlingar, förbättra förutsättningarna för lärande – kort sagt att öka sitt engagemang i samhället.

På Axiell har vi en bred kompetens och här jobbar allt från bibliotekarier, arkivarier, systemutvecklare och grafiska formgivare till experter av olika slag. Tillsammans med våra kunder, som består av bibliotek, museer, arkiv, skolor och förlag i 60 länder, utvecklar vi innovativa digitala verktyg för att förändra och förbättra våra 13 000 kunders dagliga möte med besökare och allmänhet.

Om Publizon

Publizon är den danska bokbranschens digitala distributör som säkerställer en stabil, enkel hantering och distribution av digital litteratur mellan förlag, försäljningskanaler, bibliotek och skolor. Under 2023 kommer Publizon att utöka sin geografiska närvaro och stödja bokbranschens digitala behov över Norden, och erbjuda enklare och billigare distribution samt stödja bokbranschens växande internationalisering.

För mer information
Andreas Ekberg
CFO Axiell Group
Tel: +46 70 379 58 19
E-post: andreas.ekberg@axiell.com

Lasse Nyrup
CEO Publizon A/S
Tel: +45 40 50 99 73
E-post: lasse@publizon.com

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: