Axiells pris för bästa B&I-uppsats 2021 – här är de nominerade

För att uppmärksamma och uppmuntra nya idéer och blicka framåt när det gäller det biblioteks- och informationsvetenskapliga området, delar Axiell ut pris för bästa B&I-uppsats skrivna av studenter vid Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Det övergripande kriteriet för Axiells uppsatspris är ”En framtidsorienterad välskriven uppsats av god kvalitet där teori och praktik samspelar väl och som är av allmänt intresse för biblioteksutveckling”.

Juryn har i år bestått av:

  • Olof Berge Kleber (Chef, Biblioteken i Borås)
  • Maria Ringbo (Universitetsadjukt, Bibliotekshögskolan)
  • Jonas Söderholm (Universitetslektor, Bibliotekshögskolan)
  • Jenny Lindberg (Universitetslektor, Bibliotekshögskolan)
  • Beate Granström (Amanuens och studentrepresentant, Bibliotekshögskolan)
  • Jenny Poncin (Verksamhetschef, Axiell)

Årets pris uppmärksammar uppsatser (kandidat och master) examinerade under perioden 2020-08-01 – 2021-07-31.

De nominerade är:

Pär Bourghardt – Videoreferenser i vetenskaplig publicering – en undersökning av hänvisningar till YouTube-videor i vetenskapliga artiklar

Strömmande video får allt mer genomslag i akademiska miljöer men kunskap saknas om hur sådant innehåll används i vetenskaplig publicering. I en originell kartläggning av hur en videotjänst citeras i tidskriftsartiklar ger författaren ett viktigt bidrag till vår förståelse av nya mediers potential för forskningen. Resultatet utmanar även tidigare etablerade uppfattningar om vad vetenskaplig kommunikation är och kan komma att bli.

Anna Brobäck – Det demokratiska biblioteket – en diskursanalys av demokratibegreppet i Biblioteksbladet 1996–2019

Begreppet demokrati är ständigt i förgrunden när bibliotekens samhällsroll diskuteras i biblioteksvärlden. Samtidigt är det långt ifrån självklart vad ett ”demokratiskt uppdrag” egentligen betyder. I en avancerad analys synliggör författaren de diskurser om demokrati och bibliotekens roll som kan spåras i en facktidskrift, mot fonden av en förändradbibliotekslag.

Jonna Bruce – Vem ska jobba på skolbiblioteket? – En politisk diskursanalys av Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)

Skolbiblioteken har länge stått i debattens centrum. De åtnjuter ett brett stöd men beskrivs ändå som eftersatta i skolpolitiska satsningar. I uppsatsen dekonstruerar författaren med säker hand aktuell politisk argumentation kring de kritiska frågorna om skolbibliotekens bemanning och osynliggörandet av skolbibliotekarien. Läsaren erbjuds ett välgrundat avstamp för den vidare diskussionen om skolbibliotekens framtid.

Prisutdelning sker i slutet på september.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: