Axiells pris för bästa B&I-uppsats 2022 – här är de nominerade

För att uppmärksamma och uppmuntra nya idéer och blicka framåt när det gäller det biblioteks- och informationsvetenskapliga området, delar Axiell ut pris för bästa B&I-uppsats skrivna av studenter vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Det övergripande kriteriet för Axiells uppsatspris är ”En framtidsorienterad välskriven uppsats av god kvalitet där teori och praktik samspelar väl och som är av allmänt intresse för biblioteksutveckling”.

Juryn har i år bestått av:

  • Maria Ringbo (Universitetsadjunkt, Bibliotekshögskolan)
  • Jonas Söderholm (Universitetslektor, Bibliotekshögskolan)
  • Pieta Eklund (Bibliotekarie, Bibliotekshögskolan)
  • Anton Carlander Borgström (Studentrepresentant, Bibliotekshögskolan)
  • Jenny Poncin (Verksamhetschef, Axiell)

Årets pris uppmärksammar uppsatser (kandidat och master) examinerade under perioden 2021-08-01 – 2022-07-31.

De nominerade är:

Jessica Ahrling och Ann Lund – Zoom-disken har satt referenssamtalet på agendan igen: Universitetsbibliotekariers upplevelser av att möta användaren i videomedierad referensservice

Pandemin tvingade biblioteken att pröva nya sätt att möta användarna och i denna uppsats undersöks universitetsbibliotekariers referensservice via videosamtal. Studien är ett viktigt bidrag till vår förståelse av vilken roll fysiska och digitala miljöer spelar i användarmötet. Resultaten visar på en revitalisering av det klassiska referenssamtalet och ger oss därtill en djupare, mer nyanserad bild av teknikens potential.

Beate Granström och Nadia Häller – E-weeding at Academic Libraries: Digital collection management and weeding practices at Swedish university libraries

Gallring förknippas främst med fysiska bestånd men vad innebär egentligen gallring av digitala samlingar och görs det ens? Författarna lanserar ’e-weeding’ som samlingsbegrepp och sätter ljus på ett aktuellt men nästintill obeforskat fenomen. Genom omfattande analys av policydokument och intervjuer med bibliotekarier ger studien ett unikt kunskapsbidrag med flertalet nya insikter om vad e-gallring är och kan vara.

Leodan Rodríguez – Med Malmöbon i centrum: En analys av implementeringsprocessen av logistiksystemet IMMS på Biblioteken i Malmö

I detta arbete presenteras en fascinerande fallstudie av biblioteken i Malmös implementering av ett nytt logistiksystem. Författaren genomlyser med en originell ansats det komplexa nätverk av aktörer som processen präglas av. Studien ger oss värdefull ny kunskap om bibliotekariens roll idag, de spänningar och synergier som uppstår i kontaktytan mot algoritmdrivna system och förhandlingen kring dessa systems ’intelligens’.

Prisutdelning på Bokmässan:
Prisutdelningen sker i Bibliotekshögskolans monter på Bokmässan torsdagen den 22 september kl. 16.00. Monter: B06:69

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: