Emma Olsson Grahn (t.v) och Stina Skog (t.h)

Axiells pris för bästa B&I-uppsats 2023 – här är vinnarna!

För att uppmärksamma och uppmuntra nya idéer och blicka framåt när det gäller det biblioteks- och informationsvetenskapliga området, delar Axiell ut pris för bästa B&I-uppsats skrivna av studenter vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

ÅRETS VINNARE ÄR

Emma Olsson Grahn och Stina Skog

Vinnande uppsats: Ett evigt sökande: Hur ungdomsbibliotekarier använder informationssökning för att hålla sig uppdaterade i sitt inköpsarbete

Juryns motivering: Bibliotekariers egen informationssökning är ett fenomen som lätt hamnar i skymundan när fokus är på användarna. I denna originella studie förenas båda perspektiven i en enkätstudie om vilken betydelse ungdomars förändrade läsvanor har för bibliotekariers informationssökning. Olsson Grahn och Skog visar att framförallt de bibliotekarier som anser att ungdomars läsbeteende förändrats, också själva i större utsträckning använder sociala medier och användardrivna recensionsplattformar för egen informationssökning i sitt inköpsarbete.

Ladda ner uppsatsen här

Det övergripande kriteriet för Axiells uppsatspris är ”En framtidsorienterad välskriven uppsats av god kvalitet där teori och praktik samspelar väl och som är av allmänt intresse för biblioteksutveckling”.

2023 har juryn bestått av:

  • Maria Ringbo (Universitetsadjunkt, Bibliotekshögskolan)
  • Jonas Söderholm (Universitetslektor, Bibliotekshögskolan)
  • Olof Berge Kleber (Bibliotekschef, Borås Stad)
  • Henrik Landberg (Studentrepresentant, Bibliotekshögskolan)
  • Jenny Poncin (Verksamhetschef, Axiell)

Årets pris uppmärksammar uppsatser (kandidat och master) examinerade under perioden 2022-08-01 – 2023-07-31.

Vi säger stort grattis till Emma och Stina!

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: