Beståndsgallring i Libris

Libris-registrerande bibliotek med BOOK-IT 10.0 eller senare kan nu aktivera automatiserad gallring av bestånd i Libris.

Förutsättningarna för gallring administreras i fönstret Organisationsstrukturer, under knappen Libris. Gallringen sker per sigel, dvs när sista exemplaret för en viss sigel gallras i BOOK-IT, gallras beståndsposten i Libris för denna sigel.

Gör så här för att komma igång:

  1. Kontakta Libris kundtjänst och meddela att ni vill köra igång gallrings-funktionen och be om att få en ”ClientId” och ”ClientSecret”.
  2. Lägg in dessa uppgifter i bookit-fönstret Organisationsstrukturer, i delfönstret som gömmer sig bakom knappen Libris. Här anger du också den sigel ni vill gallra för.
    Om en BOOK-IT-installation innehåller bibliotek med olika sigler måste informationen läggas på varje enhet. Om alla enheter i en kontoorganisation tillhör samma sigel kan informationen läggas på kontoorganisationsnivå och ärvs då till underliggande enheter. Om man har olika sigler i sin organisation måste inställningen göras på varje enhet.
  3. Meddela Axiell Support när ni är klara så gör vi den sista handpåläggningen för att det ska fungera.

En förutsättning för att gallring ska kunna ske är att det gallrade exemplaret är lokaliserat till en post som har samma titelnummer som beståndet ligger på i Libris.

Om gallring av någon anledning inte kan ske kommer detta meddelas med ett e-postmeddelande till den användare som är angiven som Systemansvarig i Adresser, egna.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: