Biblioteken i Burlöv väljer Quria® för att främja digitalt innanförskap

Biblioteken i Burlöv satsar på digitalisering och väljer Axiells molnbaserade plattform Quria samt Axiell Arena för att förbättra upplevelsen på webben för besökare och låntagare. Målet är att anpassa biblioteksrummet och verksamheten till låntagare och besökare.

På biblioteken i Burlöv, som består av ett huvudbibliotek i Arlöv och ett filialbibliotek i Åkarp, vill man ha ett modernt system som är anpassat efter verksamhetens processer, inte tvärtom. Valet att som första kund i Sverige gå från Mikromarc till Quria var självklart för Burlöv efter att ha sett lösningen.

– Under 2018 hade vi förmånen att få åka på studiebesök till bibliotek i Oslo. Där såg vi bibliotek som på olika sätt testar gränsen för vad ett bibliotek är och kan vara. Man jobbade med brukarinflytande, flexibla rum, målgruppsanpassade rum och rum med vardagsrumskänsla. Vi inspirerades av detta och förstod att bibliotekssystemet var en viktig del av helheten. Vi vill ha ett modernt system som underlättar våra interna processer, så att vi kan fokusera på bibliotekets besökare och låntagare, säger Helena Götesdotter, Bibliotekschef Burlöv.

Quria är en plattform där alla resurser och alla arbetsflöden kan hanteras gemensamt: fysiska samlingar, digitala resurser, biblioteksaktiviteter, arrangemang, e-media och samtliga kommunikationskanaler. Med Quria får biblioteket en framtidssäkrad katalog som stödjer länkad data, Libris XL, och erbjuder både bibliotekspersonal och besökare fördelarna med RDA och FRBR. En katalog strukturerad enligt RDA och FRBR ger användaren en tydlig översikt över alla de varianter av ett verk som finns i de aktuella samlingarna.

Quria lever upp till gällande krav på tillgänglighet samt har ett intuitivt och självinstruerande användargränssnitt. Det är molnbaserat och uppdateras utan att bibliotekets personal eller besökare påverkas, då biblioteket inte behöver stängas.

– Vi vet att Burlöv är en kommun som arbetar intensivt med digitalisering samt digitalt innanförskap och har höga krav på stöd i de lösningar som man arbetar med. Det är därför med extra stolthet och glädje vi välkomnar dem som första Mikromarc-bibliotek till Quria-gemenskapen, säger Joachim Läckberg, Sverigechef Axiell.

Med Quria får biblioteken i Burlöv ett smidigt och användarvänligt system som effektiviserar de dagliga arbetsrutinerna, reducerar antalet system som personalen behöver åtkomst till och ger fullständig överblick över vad som händer på biblioteket. Besökarna kommer att kunna söka upp medier och evenemang på egen hand och sköta många biblioteksärenden själva. Det förenklar personalens interna arbete och frigör tid för mer uppsökande och läsfrämjande arbete.

– Med ett nytt och smidigt system kan vi frigöra mer tid att fokusera på att bli en tillåtande plats att kunna vara på för medborgana där de känner att de äger både rummet och sitt informationsinhämtande. Att sänka trösklarna för medborgarna. Quria blir ett centralt verktyg för att vi ska kunna uppnå detta, avslutar Helena.

För mer information:

Maria Wasing, COO Axiell-koncernen
Telefon: + 46 73 852 17 52
Epost: maria.wasing@axiell.com

Om Axiell

Axiell är ett svenskt bolag som var först i Norden med att skapa ett bibliotekssystem. Sedan mitten av 1980-talet har vi fortsatt att utveckla system och tekniskt avancerade och innovativa lösningar till bibliotek, skolor, arkiv, museer och offentliga myndigheter.

Vår kärnverksamhet är att utveckla mjukvara som arrangerar, organiserar och delar med sig av samlingar och kunskap runt om i världen. Våra lösningar hjälper våra kunder att uppmuntra till läsning, bevara kulturarvet, hantera sina samlingar, förbättra förutsättningarna för lärande – kort sagt att öka sitt engagemang i samhället.

På Axiell har vi en bred kompetens och här jobbar allt från bibliotekarier, arkivarier, systemutvecklare och grafiska formgivare till experter av olika slag. Tillsammans med våra kunder, som består av bibliotek, museer, arkiv, skolor och förlag i 58 länder, utvecklar vi innovativa digitala verktyg för att förändra och förbättra våra 11 300 kunders dagliga möte med besökare och allmänheten.

Bild: Andi Persson, Kommunikatör Burlövs kommun.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: