Biblioteken i Kungsbacka väljer Axiell Quria®

Kungsbacka blir premiärbibliotek för den molnbaserade bibliotekstjänsten i Sverige.

Axiell tillkännager i dag att Biblioteken i Kungsbacka blir första bibliotek i Sverige att välja den molnbaserade bibliotekstjänsten Quria®. Axiell lanserar nu fullt ut på den svenska marknaden och kommer att arbeta nära Kungsbacka för att säkerställa leverans som är anpassad till de behov som svenska bibliotek har.

Quria® är världens första molnbaserade bibliotekssystem och är en plattform utvecklad för att kunna stödja framtida behov och anpassad efter de förändringar i arbetssätt som idag råder på biblioteken. Med Quria® kan biblioteken dela resurser på ett enkelt sätt, vilket förbättrar effektiviteten och främjar samverkan inom bibliotekssektorn. Biblioteken erbjuder också idag allt fler evenemang, utbildningar och andra aktiviteter. Det ställer krav på att systemet kan hantera, administrera och marknadsföra dessa på ett enkelt sätt. Med Quria® kan de som använder systemet nu för första gången hantera alla arbetsflöden, alla kommunikationskanaler samt både fysiska och digitala resurser inom en enda plattform. Quria® används idag på bibliotek i Norge, Tyskland och Schweiz.

Kungsbacka och Axiell har tidigare gemensamt genomfört ett antal systembyten med gott resultat. I rollen som premiärbibliotek kommer bibliotekspersonalen att utprova och aktivt arbeta med arbetsflöden och rutiner, lämna synpunkter och förbättringsförslag samt delta i workshops kring användbarhet och UX-design.

Kungsbacka består av Fyrens, Fjärås, Frillesås, Kullaviks, Onsala, Åsa samt de mobila biblioteken.

– I Kungsbacka har vi höga ambitioner för hur vi vill utveckla vår biblioteksverksamhet för att hela tiden samverka med våra låntagare. Med Quria® får vi en plattform som stödjer alla våra kommunikationsbehov och digitala processer. Vi ser stora möjligheter att utveckla våra tjänster kontinuerligt med en lösning som är modern och enkel att använda, säger Susan Pour, bibliotekschef i Kungsbacka.

Quria® är ett unikt stöd för bibliotekspersonalen eftersom det effektiviserar de dagliga arbetsrutinerna, reducerar antalet system som personalen behöver åtkomst till och ger fullständig överblick över vad som händer på biblioteket.

– Vi valde just Kungsbacka för att det är ett bibliotek i framkant och att vi har en gemensam syn på vad förväntas av framtidens bibliotekssystem. Samarbetet ger oss möjlighet, att i nära dialog med bibliotekspersonalen, förbättra och effektivisera de arbetsflöden som är kritiska för svenska bibliotek, något som är ovärderligt för Quria® som produkt, säger Joachim Läckberg, sverigechef Axiell.

För mer information

Maria Wasing, CMO Axiell-koncernen
Telefon: + 46 73 852 17 52
E-post: maria.wasing@axiell.com

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: