Biblioteket som tar plats i skolan

Att kliva in i skolbiblioteket på Viktor Rydberg vid Odenplan i Stockholm är lite som att gå in i en annan värld. Det höga taket skapar en känsla av rymd och stillhet samtidigt som hela lokalen andas kreativitet och lust att läsa.

På Viktor Rydbergs skolor, som är sex stycken, arbetar Anja Vikingson och Maria Axelsson. Anja jobbar som samordnare och bibliotekarie och Maria är bibliotekarie och ansvarig för uppstarten i den nya skolan i Sundbyberg.

Bibliotek tycker jag är det finaste som har uppfunnits säger Anja, när hon får frågan om varför hon är skolbibliotekarie. Bibliotek har en viktig roll i samhället när det gäller sådant vi tar för givet, som yttrandefrihet och öppenhet, fortsätter hon. Källkritik har till exempel alltid varit en viktig fråga för biblioteken, nu lyfts det av hela samhället.

Samarbeta med lärarna

På Viktor Rydberg jobbar biblioteket nära både elever och lärare. Här jobbar hela kollegiet med läslyftet, berättar Maria.  Det är viktigt att alla olika ämneslärare har förståelse för hur viktig språkförståelsen är inom sina ämnen. Vi har jobbat mycket med ämnestexter och språkförståelse, fortsätter hon.

Som skolbibliotekarier är vi med på lektioner och samarbetar med lärarna. Vi träffar lärarna i förväg och får reda på hur de planerar lektionen och sedan återkommer vi med resurser som kan stötta upp, berättar Anja.

På skolorna jobbar de mycket med informationskompetenser hos eleverna. Varje termin har man en uppstart för årskurs 7 där man går igenom hur biblioteket fungerar på ett lite lekfullt sätt. För gymnasiets 1:or sker en enklare form av introduktion.

När 3:orna ska börja sina gymnasiearbeten finns Anja och Maria på plats under en månad för att hjälpa eleverna med informationssökning och källkritik.

Biblioteket som inspirerande plats

Det finns mycket mer som skolbiblioteken på Viktor Rydberg erbjuder. Man anordnar s.k. klarsittningar, tillfällen då eleverna kan jobba klart uppgifter inför lov. Då bjuder vi på fika och det finns olika lärare på plats i biblioteket, berättar Anja.

Vi har även bokklubbar där man gå med i.  Eleverna väljer själv vilken bok de ska läsa och en månad senare träffas de tillsammans med oss i biblioteket och pratar om böckerna, fortsätter Maria.

Vi har också filmvisning ibland, inflikar Anja. Och temadagar. Den 8 mars hade vi redovisningar av elevarbeten som berörde feminism och genusperspektiv av olika slag.

Författarbesök för att inspirera

Anja och Maria har avsatt budget för författarbesök, som oftast bokas via författarcentrum. Besöken bokas ibland tillsammans med eleverna som får ge förslag på vilka de skulle vilja lyssna på.

Till det senaste författarbesöket gjordes i samarbete med svensklärare som en lektionsuppgift. Eleverna fick spela in egna boktipsfilmer, som lades upp på bibliotekets Instagramkonto.

När man sitter och lyssnar på Anja och Maria går det inte att bli annat än imponerad. Ett sånt driv och en sådan positiv inställning till både sitt jobb, sina elever och kollegor önskar man att alla hade. Det ska verkligen bli spännande att följa Viktor Rydbergs skolor och skolbibliotekens resa framöver.

Anja & Maria

Vid pennan /Cecilia von Schedvin.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: