Anmälan är nu öppen för Axiell Digital Days 2024: vårt kostnadsfria online-evenemang för bibliotek!

Anmälan är nu öppen för Axiell Digital Days 2024: vårt kostnadsfria online-evenemang för bibliotek!

Läs mer och anmäl dig här

Dalabiblioteken väljer Quria® och ger invånarna tillgång till ett bredare utbud och ökad service

Dalarna väljer Axiells molnbaserade plattform Quria som en del i att fördjupa samarbetet mellan kommunerna och ge länets 288 000 invånare tillgång till ett likvärdigt utbud oavsett hemort.

Dalabiblioteken är ett samarbete mellan Dalarnas 15 kommuner som innebär att folkbiblioteken går ihop och skapar en gemensam katalog och webbplats. Förberedelserna har pågått sedan 2015. Ett omfattande arbete har gjorts för att skapa ett säkert system för att kunna dela uppgifter mellan kommunerna och samtidigt uppfylla de krav som ställs av dataskyddsförordningen och sekretesslagstiftningen. Nu fortsätter arbetet med att stärka bibliotekens utveckling inför framtiden.

– Denna samverkan ger oss kraft och möjligheter att hjälpas åt på flera olika sätt. Istället för att drifta och underhålla 15 system och 15 webbar, kan vi samsas i ett och samma system för att så småningom få mer tid att utveckla våra verksamheter i det demokratiska uppdraget och vårt läsfrämjande, säger Karin Hane, bibliotekschef i Falun.

Quria är en plattform där alla resurser och alla arbetsflöden kan hanteras gemensamt: fysiska samlingar, digitala resurser, biblioteksaktiviteter, arrangemang, e-media och samtliga kommunikationskanaler. Med Quria får biblioteket en modern struktur på metadatan i sina samlingar. Metadastrukturen i Quria stödjer länkad data, och är anpassad till de nya standarderna för metadata, t.ex. FRBR, IFLA-LRM och RDA.

Qurias dataformat gör att metadatan bättre kan förstås och användas utanför den traditionella bibliotekskatalogen, och skapar helt nya möjligheter för biblioteken att lyfta fram sin information och sitt utbud utanför sina egna system. Strukturen med verk, uttryck, manifestation och exemplar gör att datan presenteras på ett för låntagaren mer intuitivt och lättillgängligt sätt. Sökresultatet blir tydligare, och det blir också enklare att reservera.

Quria lever upp till gällande krav på tillgänglighet samt har ett intuitivt användargränssnitt. Plattformen är molnbaserad och uppdateras utan att bibliotekets personal eller besökare påverkas, då biblioteket inte behöver stängas.

– Med sina 15 kommuner blir Dalabiblioteken det hittills största bibliotekssamarbetet som väljer Quria som nytt bibliotekssystem. Det ger oss det perfekta kvittot på att Quria är ett bibliotekssystem som fungerar lika bra i ett samarbete som för det enskilda biblioteket. Vi är givetvis väldigt stolta över att tillsammans med Dalabiblioteken kliva in i nästa generations bibliotekssystem, säger Kristoffer Persmyren, säljchef Axiell Sverige.

För mer information:

Maria Wasing, COO Axiell-koncernen
Telefon: + 46 73 852 17 52
Epost: maria.wasing@axiell.com

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: