Där samarbete är ledordet

I den lilla staden Strömstad, en kort promenad från den vackra hamnen, ligger stadsbiblioteket. Redan innan öppningsdags har biblioteket fyllts av en grupp barn som bläddrar bland böckerna, läser och pratar med bibliotekarierna. Det syns att barnen är vana att röra sig på sin ”bibbla”.

– Vi har flera projekt och samarbeten, främst med just skolorna och förskolorna, berättar Gunilla Sandin, bibliotekschef på stadsbiblioteket i Strömstad.

– Ett av dem heter ”Liv i språket, språk i livet”, där syftet är att nå ut till de som inte har svenska som förstaspråk. Vi anordnar bland annat berättarcafé och bokcirklar och vår barnbibliotekarie Lise-Lotte Arnäs och Elisabeth Elmsén från Språkutvecklargruppen, åker också ut till förskolorna och dramatiserar Mamma Mu och Kråkan. Gunilla berättar att de sen köpt in Mamma Mu och andra titlar på de olika språken som finns representerade i kommunen. På så sätt får barnen och deras föräldrar tillgång till både det egna modersmålet och svenskan.

Gemensamt system
Biblioteken i Strömstad är vana vid samarbeten. De var först i landet med att tillsammans med Tanum, Munkedal och Sotenäs köpa ett gemensamt bibliotekssystem. Anledningen var främst att kommunerna var mycket små, men också att de tillsammans skulle kunna hjälpa varandra och utnyttja varandras kompetenser bättre. Och under de tjugo år som gått sedan dess har kommunerna hunnit förverkliga många idéer tillsammans. Närmast framtida projekt är att de söker pengar för att anställa en gemensam IT-bibliotekarie i Molnet.

Samhällsengagemang
Men engagemanget och samarbetena sträcker sig också utanför Strömstad stadsbibliotekets omedelbara sfär. De har till exempel läsprojekt tillsammans med logopeder för att hjälpa barn med speciella behov och de jobbar med KLIV – kultur och lärande i vardagen. Varje år i februari hålls också Winter Word Festival, som är en festival med ordet i centrum.

– I år hade vi besök av Theodor Kallifatides. Han höll en fantastisk föreläsning där folk andäktigt lyssnade på varje ord han sa.
– Han var säkert själv mycket nöjd med besöket. Inte minst för att han stötte på en gammal vän och kärlek, poeten Ann Smith, som var här för att besöka festivalen, tillägger Gunilla.

Litterärt residens
Strömstads kommun är numera också ett litterärt residens. Det innebär att författare från hela världen kan komma och bo i kommunen och i vissa fall få både uppehälle och boende betalt. I gengäld är de delaktiga i samhället och kulturlivet i staden.

– Det är ett nytt koncept för oss, så än så länge har vi inte helt bestämt formerna för detta, säger Gunilla.
– Men det kommer finnas en hemsida med möjlighet att ansöka om att få komma hit. Sedan kommer det tillsättas ett litterärt råd som gör urvalet.

Idéerna till projekt och samarbeten verkar vara ständigt pågående. Det som imponerar mest är att bibliotekarierna förefaller ha en aldrig sinande entusiasm för att dela med sig av sin kunskap och sitt bibliotek. Framför allt tar de sin roll som medspelare till skolan och läsandet på stort allvar. Kanske för att de ingår i Barn- och utbildningsförvaltningen? Eller också för att de värnar så mycket om vår framtids viktigaste spelare – barnen.

 

Strömstad7

Gunilla Sandin, bibliotekschef stadsbiblioteket i Strömstad.

Strömstad9Strömstad10Strömstad2Strömstad 8Strömstad3

Strömstad6

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: