Det digitala skolbiblioteket – en del av det moderna skolbiblioteket.

I Trelleborg är alla bibliotekarier anställda av folkbiblioteket, så även skolbibliotekarierna.

Det innebär att skolbibliotekarierna inte är knutna till specifika skolor eller bemannar enskilda fysiska skolbibliotek, utan jobbar tillsammans med pedagoger i klassrum eller biblioteksrum, för att hjälpa eleven att nå målen.

Alla har rätt till information och kultur

Annci Gånvall, som jobbar som skolbibliotekarie i Trelleborgs kommun gillar verkligen demokratitanken med bibliotek, allas rätt till information och kulturella upplevelser.

–       Ett bra skolbibliotek för mig är ett ganska stort begrepp. Här ingår förstås det fysiska och digitala biblioteksrummet, men också olika kompetenser, som bibliotekarie, IKT-pedagog, specialpedagog, i centrum står den pedagogiska verksamheten, med utgångspunkt i läroplanen, menar Annci.

I huvudsak handlar det om tre områden, läs- och språkutveckling, informationskompetens och uppbyggnad av de fysiska biblioteken.

För tillfället pilottestas WeLib, ett digitalt och pedagogiskt skolbibliotek, på två skolor, som sedan tidigare har Freelib med koppling till folkbibliotekets katalog.

–       WeLib är ett intressant system, dels med tanke på attraktivt och användarvänligt gränssnitt, dels med dess innehåll och möjligheter, med att koppla material till läroplanen, olika läsmetoder och verktyg för pedagoger och bibliotekarier, säger Annci.

–       Det digitala skolbiblioteket är en oumbärlig del av det moderna, utvidgade skolbiblioteket. Det ger oss möjlighet att hålla kontakt med elever och pedagoger, samtidigt som läsfrämjandet kan ske på ett för eleverna lockande sätt. Sedan ger det förstås nya möjligheter till utbyte kring fysiska medier, att samla kommunens resurser och ha en gemensam syn, fortsätter hon.

Arbeta med läsning tillsammans med lärare

Anncis främsta fokus ligger på barn och böcker, men berättelser kan finnas i många former.

– Att skapa läslust är viktigt, samtidigt som vi gärna ser en koppling till olika ämnen eller teman. Man ska inte heller glömma att läsning kan vara mycket mer än böcker. Trelleborgs skolor har nyss gått med i Läslyftet, och där är vi också involverade på olika plan.

Tillsammans med lärare arbetar de vitt och brett, alltifrån enkla boklådor till bokprat och boksamtal.  De jobbar också med skrivarverkstäder och berättarverkstäder. Lästävlingar av olika slag, dels en läslovstävling mellan skolorna, dels i samarbete med folkbiblioteket kring sommarboken. Ibland också med olika läsprojekt och lästävlingar på enskilda skolor.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: