”Det viktiga är att resursen sätts i pedagogiskt sammanhang”

Hur kan man jobba pedagogiskt med IT i skolan genom skolans styrdokument?

Den frågan ställde jag till Henning Eriksson, som är doktorand vid institutionen Tillämpad Utbildningsvetenskap vid Umeå Universitet. Där forskar han i ämnet Pedagogiskt arbete med inriktning på IT och lärande.

Henning-svHenning har bl.a utvecklat arbetet med att digitalisera skolans styrdokument på ett sådant sätt att de blir digitalt användbara.

Han arbetar också deltid som systemutvecklare på Axiell Education, där de digitaliserade styrdokumenten används för att kunna koppla digitala lärresurser till enskilda delar av styrdokumenten.

”Det viktiga är att resursen sätts i pedagogiskt sammanhang”

Vad är då en lärresurs Henning?

– Det är allt material som är till nytta i undervisningen. Det kan vara stort, som t.ex en webbplats eller litet som en bild eller ett youtube- klipp. Men, det viktiga är att resursen sätts i pedagogiskt sammanhang.

Vad innebär det att koppla en lärresurs till läroplanens kursplaner?

– Det handlar om att man skapar metadata som talar om att lärresursen är kopplad till en specifik del av skolans styrdokument. Om det är en lärresurs som berör användning av skala inom matematik så skapar man en koppling till det centrala innehåll som berör just skala. Beroende på vilket centralt innehåll man väljer så blir det indirekt kopplat till vissa årskurser, det är så styrdokumenten är uppbyggda. När en lärresurs har fått en sådan koppling till styrdokumenten kan man sedan söka efter lärresursen baserat på just det centrala innehållet.

I det projekt Henning har jobbat med har man sett till att de enskilda delarna av styrdokumenten har en unik URL, vilket gör att  man kan säkerställa exakt vilket t.ex. mål eller centralt innehåll det är som avses. Det möjliggör också för digitala tjänster där sådan information från olika system kan kopplas samman för att skapa ytterligare mervärde.

”Skapa en lektionsplanering och koppla den till specifika delar av styrdokumenten”

Som lärare kan man alltså skapa en lektionsplanering och koppla den till specifika delar av styrdokumenten, och systemet kan föreslå lärresurser som kan vara relevanta utifrån dess kopplingar till styrdokumenten.

– Som lärare ingår det i ens uppgift att kritiskt granska olika typer av resurser och läromedel. Detta är ett sätt säkerställa att allt centralt innehåll behandlas i undervisningen, avslutar Henning.

Det talas mycket om metadata nuförtiden, vad är det?

– Medadata är information om data och används för att beskriva något, dels innehållet och/eller strukturen. T.ex. en tidningsartikel så kan metadata om den vara

  • Titel
  • Författare
  • Datum för publicering
  • Plats för publicering

– När det gäller skolans styrdokument så kan vi ta ett kunskapskrav för grundskolan som exempel:

  • Ämne
  • Årskurs
  • Betygsnivå

Hur kopplas en resurs till kursplanerna?

– Just nu är det bara lokalt skapade resurser (det som skolan eller kommunen köpt in eller lägger till själv) som kan kopplas till styrdokumenten men på sikt ska även externa resurser kunna kopplas (exempelvis resurser från museums databaser).

– Det görs genom att man som lärare lägger till en ”Pedagogisk beskrivning” på olika typer av resurser och väljer inom vilket eller vilka ämnen man vill använda resursen.

”Koppla resursen till enskilda syften, förmågor, centrala innehåll och/eller kunskapskrav”

Gäller det gymnasiet kan man när man valt ämne sedan välja enskilda syften eller mål som man vill koppla resursen till. Väljer man även kurs så kan man koppla till den kursens centrala innehåll och kunskapskrav. För grundskolan kan man direkt när man valt ämne koppla resursen till enskilda syften, förmågor, centrala innehåll och/eller kunskapskrav.

Cecilia von Schedvin
Marknadsansvarig, Axiell Education

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: