E-ljudböcker i BOOK-IT PUB och Arena

BTJ har nyligen börjat skicka ut anmärkningen ”e-ljudbok” i fält 939 a till bibliotek som har Bibliografisk service. Bibliotek som önskar kunna skilja på e-böcker och e-ljudböcker i BOOK-IT PUB och Arena (med BOOK-IT som bibliotekssystem) kan använda denna anmärkning för ändamålet.

Gör så här:
Gå in i fönstret Administration|Grunddata|Webb|Medieklasser. Lägg upp en ny regel som innehåller variabeln objektkod LR samt texten e-ljudbok i fältet Innehållstyp. I sista kolumnen Medieklass välj eAudio.

De poster som uppdaterats innan den nya regeln satts behöver omindexeras. Detta kan göras i fönstret Katalog|Mängd katalogposter. Sök upp posterna med söksträngen eljudbok/dk, markera radioknappen Omindexera post och klicka på Uppdatera alla.

Uppdateringen görs inte retroaktivt utan de poster som kommit in i systemet innan produktionsstart för denna anmärkning berörs ej. Önskar man komplettera sin katalog retroaktivt görs detta lämpligast via rutinen Mängd katalogposter.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: