Webbinarium: Skolan, biblioteken och digitalisering – Edward Jensinger

Edward är föreläsare och författare, och jobbar som rektor på NTI Gymnasiet Lund och NTI Vetenskapsgymnasiet i Lund. Han har bland annat skrivit boken ”Att integrera digitalisering och kollegialt lärande” tillsammans med Marie Sjöblom. Edward skriver också den välkända bloggen ”Edward och Skolutvecklingen”.

Edward lyfter skolbibliotekets roll i skolan och samtalar kring hur skolbiblioteket kan inkluderas som en viktig del av det pedagogiska arbetet i skolan. Han samtalar bland annat kring att:

  • Skolbiblioteken måste följa lagen. Enbart digitala bibliotek räcker inte.
  • Bibliotekarien behöver ta taktpinnen, kliva in, och lärarna måste öppna upp.
  • Digitala verktyg är viktiga för att klara verksamheten.
  • Samverkan mellan bibliotek är viktig, inte minst för att mindre bibliotek ska klara sin uppgift.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: