Digitalt skolbibliotek för distanselever

Ett skolbibliotek utan fysiska böcker. Är det möjligt?
– Eleverna behöver ett digitalt skolbibliotek som är lättillgängligt och användbart i undervisningen. Ett bibliotek som går att nå var de än befinner sig i världen.
Med det uppdraget i bakhuvudet inleddes jakten på ett nytt, alternativt och funktionellt skolbibliotek sommaren 2016.

En tanke tog form. En tanke kring en digital samlingsplats för databaser, skönlitteratur och faktaböcker, möjligheter till social interaktion och delaktighet. Korrespondensgymnasiet i Torsås kommun är en distansskola med cirka 670 elever. Skolformen medför att eleverna är utspridda, inte bara över landet, utan över hela världen, vilket gör att kraven på skolbiblioteket blir aningen annorlunda jämfört med ett bibliotek på en platsskola.

Kommuner och skolor eftersträvar i allt högre utsträckning digital utveckling och digital kompetens i det pedagogiska arbetet. En distansskola är beroende av den digitala tekniken och det finns liksom på en platsskola ett stort behov av MIK, medie- och informationskunnighet samt IKT, informations- och kommunikationsteknik.

– Målet är att biblioteket ska vara en naturlig och självklar del i den pedagogiska verksamheten och fylla en del av behovet genom att ge eleverna kunskaper inom informationssökning och källkritisk granskning.

Positivt gensvar

Det är också av stor vikt att skolans IT-bibliotek kan erbjuda litteratur i e-boksformat och ljudboksformat anpassat för olika typer av enheter.

Sedan hösten 2016 bygger Korrespondensgymnasiets IT-bibliotek på plattformen WeLib och ElibU:s sortiment av digitala böcker som idag innefattar mer än 25 000 titlar och som kontinuerligt fylls på.

– Elevernas gensvar har varit mycket positivt. De utgår i stor utsträckning från bibliotekets digitala startsida när de ska söka litteratur, få viss typ av information eller behöver komma åt någon av databaserna.

Böckerna streamas och går att nå på någon minut oavsett om eleven befinner sig i USA eller Norrland. Lärarna kan göra egna samlingar anpassade till sina kurser och sedan dela dessa med sina elever. Litteraturen har blivit lättillgänglig och överskådlig på ett sätt som underlättar studierna.

– Att kunna skapa och dela samlingar med till exempel skönlitteratur i engelska underlättar både för elever och mig som lärare. På så vis kan vi istället fokusera på att utveckla språkkunskaper och inte lägga ned en massa tid på att leta efter litteratur. Det underlättar också att mycket litteratur i online-biblioteket finns som ljudböcker vilket gör att elever med behov lätt kan ta del av litteratur och utveckla sina förmågor, säger Malin Pettersson, undervisande lärare i engelska och spanska.

Biblioteket som utgångspunkt

På Korr är skolbiblioteket inte ett komplement till ett fysiskt bibliotek utan det är det enda biblioteket. Tack vare en plattform som är under ständig utveckling, ett samarbete med folkbiblioteket i kommunen, nyfikna elever och pedagoger fungerar det över förväntan.

Visionen är just nu att alla elever på skolan ska använda biblioteket som utgångspunkt när de inleder sina sökprocesser. Jag uppmuntrar också eleverna till att nyttja bibliotekets resurser även på sin fritid eftersom tjänsten är obegränsad i hur många böcker de får ”låna” åt gången och hur länge de får behålla dem. Det är skönt att slippa lämna tillbaka en favoritbok efter fyra veckor eller behöva tänka på att förlänga lånetiden.

Text: Charlotte Eriksson Johansson, IT-bibliotekarie
Foto: Anna Lindblom, lärare i bild, konst och kultur

 

Vill du veta mer om skolbibliotekssystemet WeLib? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: