Välkommen på Axiellträff i Stockholm den 25 april – anmäl intresse nu!

Välkommen på Axiellträff i Stockholm den 25 april – anmäl intresse nu!

Anmäl intresse

En fängelsebibliotekaries perspektiv: Roger Dyrøy delar med sig av hur Quria förenklar arbetet på biblioteket

År 2020 valde biblioteken i Lindesnes kommun (Lindesnesbibliotekene) att uppgradera sitt bibliotekssystem från Mikromarc till Quria. Lindesnesbibliotekene består av Mandal, Vigeland, Øyslebø, Bjelland och Mandal fängelsebibliotek.

Vi har pratat med Roger Dyrøy, fängelsebibliotekarie på Mandal-fängelset. Han berättar om hur det är att arbeta som fängelsebibliotekarie, om bibliotekets imponerande utlåningssiffror och hur det är att arbeta med Quria.

Vad inspirerade dig till att bli fängelsebibliotekarie?

Jag deltog i planeringen av detta bibliotek när jag var chef för länsbiblioteket. Det är ovanligt att man får möjlighet att bygga upp ett bibliotek från grunden, så när tjänsten annonserades ut, sökte jag den. Jag föredrar att arbeta där jag kan vara ute och träffa människor istället för att sitta på ett kontor. I detta arbete träffar jag många olika personer med olika behov. Det är ett mycket spännande jobb som jag trivs med.

Vad för slags böcker och material brukar finnas tillgängliga i fängelsebiblioteket, och hur bestämmer ni vad ni ska köpas in?

Inom fängelset tillämpar vi något som kallas ”normalitetsprincipen”. Den innebär att förhållandena på anstalten ska efterlikna förhållandena utanför, så långt det är möjligt. Vår samling liknar därför mycket den du hittar på ett vanligt offentligt bibliotek, med några få undantag. Nästan hälften av samlingen utgörs av DVD-filmer och CD-skivor. Detta beror på att intagna i fängelset varken har tillgång till mobiltelefoner eller internet, vilket gör att streaming inte är möjligt. Jag gör inköp baserat på vad som är nytt och populärt utanför fängelset, men även på begäran från de intagna.

På vilket sätt arbetar du med de intagna för att hjälpa dem att hitta böcker som intresserar dem och uppmuntra dem att läsa?

Det är alltid en utmaning eftersom det är mer populärt att låna filmer än böcker. Men jag ser alltid till att böckerna får den mest centrala platsen i rummet. Det är också viktigt att ha en bra dialog med låntagarna för att hjälpa dem att hitta rätt böcker.

Har du lagt märke till några särskilda trender i vilka typer av böcker som de intagna föredrar, eller några förändringar i deras läsvanor över tid?

Ämnena varierar, men mest populära är faktaböcker och biografier om brottslingar eller brottsfall. Jag vill också påpeka att fängelsebiblioteket är tillgängligt för personalen, inte bara för de intagna. Många av de anställda har börjat läsa mer sedan de började besöka biblioteket.

Mandal-fängelset, en högsäkerhetsenhet för män med en ordinarie kapacitet på 100 platser.

Era utlåningssiffror är imponerande. Hur främjar ni läsning och ser till att de intagna utnyttjar bibliotekets resurser så mycket som möjligt? Vilka strategier använder ni?

Ja, utlåningssiffrorna är höga, speciellt i jämförelse med vanliga folkbibliotek. Det beror främst på den höga utlåningen av filmer. Avgörande för en hög utlåning är att alltid har nya material tillgängliga, både filmer och böcker. Kontinuerligt katalogunderhåll, inklusive gallring, är också viktigt. Quria har många användbara funktioner som ger oss en bra indikation på vad som behövs mer av och vad som bör tas bort från hyllorna.

Quria är ett webbaserat bibliotekssystem som förenklar arbetet för bibliotekets personal och förbättrar upplevelsen för besökare. Det omfattar allt från hantering av resurser och arbetsflöden till hur metadatastrukturen förbättrar användarupplevelsen. Dessutom gör det enkelt att marknadsföra bibliotekets evenemang och uppdateras automatiskt vid varje systemstart.

Beskriv hur Quria har förbättrat din arbetsprocess som bibliotekarie

Quria är ett bra verktyg och ett av de bästa bibliotekssystemen jag har använt, och jag har erfarenhet av många.

Vilka funktioner i Quria tycker du är mest användbara i ditt dagliga arbete?

En mycket användbar funktion är notiserna som visas vid lån och återlämning, vilket gör det enkelt att avbryta en transaktion om boken till exempel är reserverad. Det förenklar arbetsflödet avsevärt, jämfört med att behöva genomföra flera ändringar efter att transaktionen har avslutats.

Har ni lagt märke till några positiva förändringar i användarnöjdheten sedan ni började använda Quria?

För låntagarna är det allra viktigaste att lånet går snabbt och smidigt och att låneautomaten är användarvänlig. Det har inget med Quria att göra.

Under mina 27 år som bibliotekarie har jag använt flera olika bibliotekssystem, och varje system har sina fördelar och nackdelar. Det man förväntar sig av ett system är att det ska vara ett effektivt och flexibelt verktyg som underlättar arbetsprocessen och gör många uppgifter smidigare än om de skulle utföras manuellt, och det är precis vad Quria gör.

Tycker du att Quria har bidragit positivt till bibliotekets verksamhet?

Ja, det har det verkligen. Det är också positivt att det hela tiden förnyas och att användarna får vara en del av förändringsarbetet.

Lär dig mer om Quria

Kolla in våra filmer om Quria

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: