”Erkänn att det är coolt att vi har Sveriges bästa bibliotek!”

På vår nätverksträff i Linköping den 21/4 berättade Liselott Drejstam lite om hur hon arbetar på Hjulsbroskolan, där man använder tjänsten SkolArena från Axiell Education.

Vad är ett fokusbibliotek?

I Linköpings kommun har man sedan 2010 jobbat med något som kallas Fokusbibliotek. Det innebär att skolorna under två år får medel från kommunen för att bygga upp skolbiblioteksverksamhet på skolan, bland annat genom en heltidsanställd fackutbildad bibliotekarie och extra medel för inköp av inredning och medier.

Samarbete – vägen till framgång

För Liselott är det viktigt att samarbeta med lärare ute i klassrummet. Hon vill att skolbibliotek ska vara en integrerad del av skolans verksamhet. Istället för att skolbiblioteket ska erbjuda någon slags parallell aktivitet kommer Liselott till klassrummet, där hon möter eleverna i samverkan med läraren. Två vuxna i klassrummet funkar lika bra som avlastning som att släppa en halv klass till skolbiblioteket.

– Vi ska jobba tillsammans när det gäller läsfrämjande arbete. Läraren måste vara med om förmågorna ska utvecklas, säger Liselott.

Eftersom Hjulsbroskolan är en F-6 skola börjar arbetet med läsning redan i förskoleklass. Då bjuds eleverna in till skolbiblioteket en gång i veckan.

Fyra teman

I förskoleklass jobbar Liselott med framförallt fyra teman:

 • Boklek
 • Sagor – läser och skriver sagor tillsammans ex. Story qubes app.
 • Läsförståelse – utifrån en läsande klass
 • Källkritiskt tänkande – källspanarna på Bokhjulet

Relationer nyckeln till läsutveckling

Liselott vill skapa en relation till barnen tidigt. Att veta vilka barnen är och vad de gillar är nyckeln för att hjälpa dem i deras läsutveckling. Att få eleverna att börja tipsa varandra är, enligt Liselott, det bästa för att väcka läsintresse.  På Hjulsbroskolan har man därför infört ett Bokråd.

Bokrådet

Bokrådet består av två elever från varje klass. Eleverna träffas ungefär en gång i månaden i biblioteket under ledning av skolbibliotekarie och/eller biblioteksassistent och bibliotekspedagog. Bokrådets uppgift att sprida vidare information om skolbiblioteket till sina klasser, bland annat om nya böcker som köpts in eller vad som är på gång, tex. bokvecka eller författarbesök. Bokrådet hjälper till att skylta i biblioteket och brukar också skriva boktips som sätts upp i biblioteket eller på skolbibliotekets blogg.

Läsande förbilder

Det är viktigt med läsande förebilder. Eleverna kan själva vara förebilder för varandra. På Hjulsbroskolan har man infört Veckans läsare.  Det tog ett tag innan eleverna vågade ha sin bild på väggen. Men efter ett tag lossnade det.

Olika sätt att arbeta med läsning och skrivning

Textsamtal

Bibliotekarien håller ofta i textsamtalen medan läraren sitter och iakttar och antecknar för att få underlag för bedömning. Texten läses högt, alla elever har ett exemplar av texten som de får anteckna och stryka under i, och det går också att arbeta digitalt, genom att till exempel använda sig av verktyget TodaysMeet. Det går till så att man ställer en fråga som eleverna svarar på. Alla kan se vad alla skriver och eleverna kommenterar varandras inlägg. Eleverna skriver sitt riktiga namn.

Skrivprojekt

På Hjulsbroskolan arbetar många klasser med genrepedagogik. Ofta blir bibliotekarien inkopplad i arbetsområdet då det handlar om att bygga upp kunskap kring den specifika texttypen. Bibliotekarien bidrar med textexempel som studeras och samtalas kring. Ofta användes olika typer av digitala verktyg för att presentera elevernas färdiga arbete. Det eleverna skriver läggs upp på SkolArena. Liselott använder book creator för att skriva. Har man konto på NE kan man använda NE Berätta.

Bokfestival i skolbiblioteket

 • Sker under samma tid som Melodifestivalen
 • Fyra deltävlingar, andra chansen och en final.
 • Ska finnas olika genrer under de olika deltävlingarna.

Hitta barnen på deras fritid

Man kan jobba med olika typer av lovutmaningar, exempelvis:

 • Julboken – man ska läsa två böcker under jullovet. Man skriver sedan ett häfte om boken.
 • Sommarboken – hela skolan, läsa fem böcker och skriva om dem i häften. Pokal delas ut till en klass.
 • Läslov – att läsa under höstlovet.

Resultatet

I Linköping kan man se stor skillnad på starka respektive svaga läsare mellan skolorna, och ser kopplingen till att de skolor som har fokusbibliotek har fler starka läsare. På de nationella prov i SO för årskurs 6 ser man också att eleverna hade lyckats bra på frågor gällande källkritik.

Hjulsbroskolan får hela tiden fler starka läsare – och det tänker de fortsätta med!

Tips! Några appar och andra digitala verktyg som Liselott använder
 • Note graphy
 • Fotobabble
 • TodaysMeet

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: