Förbättrat utlån via BOOK-IT PUB

Nu är det mycket smidigare att göra utlån via BOOK-IT PUB.
1. När du loggar in och läser lånekortsnummer med skanner, ställer sig nu markören i fältet för PIN-kod.
2. När du läser in streckkodsetiketter med skanner vid utlån rensas fältet och du kan läsa in nästa exemplar.

Krav på webbläsare
För att detta skall fungera behöver du någon av dessa webbläsare och versioner på den dator där utlånen görs:
IE 8 och senare
Firefox 24 och senare
Chrome 30 och senare

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: