Frågor och svar om Forumbiblioteken

Vi har fått många frågor under Biblioteksdagarna kring vår verksamhet och drift av Forumbiblioteken i Nacka. Vi förstår att biblioteksmarknaden är nyfiken. Här kommer svar på några av de vanligaste frågorna.

1. Är Forumbiblioteken privata?
Nej, Forumbiblioteken är inte privata. Det är offentliga bibliotek i kommunalt ansvar som är utlagda på privat entreprenad efter en upphandling. Verksamheten är enligt branschens definitioner en upphandlad verksamhet. Även om kommunen eller landstinget upphandlar en verksamhet ligger ansvaret kvar, och man är fortfarande huvudman och skyldig att se till att medborgaren/brukaren får den tjänst han eller hon kan förvänta sig. Uppföljning ska ske enligt det kontrakt som upprättats och förfrågningsunderlaget.
(Källa: Om Bibliotek på Entreprenad, Svensk Biblioteksförening 2010)

2. Behöver Forumbiblioteken följa bibliotekslagen?

Självklart! Precis som alla bibliotek så är det den ansvariga kommunen som har ansvar för att kommunala lagar, bibliotekslagen samt andra lagar som är relevant för att driva en offentlig verksamhet efterföljs. Det är alltså Nacka kommun som fortsatt är ansvarig för detta. I förlängningen företaget som upphandlats och detta regleras i upphandlingen och avtalet. Vi har alltså samma uppdrag och följer samma lagar som alla bibliotek i Sverige. Ska man hårdra det så är vi mer reglerade än kommunal regi. Skulle det upphandlade företaget inte följa bibliotekslagen finns möjlighet av att säga upp avtalet. Den möjligheten finns inte i en kommunal driftsform.

3. Ersättningen är prestationsbaserad och drivs av utlån?

Nej, det mesta, 82 procent, är en fast ersättning. Ersättningen består av fyra delar: Två delar är fasta: En fast ersättningsdel och en del för att driva kontaktcenter för kommunal service. En del är rörlig som är prestationsbaserad och det är på antal utlånade böcker. Den fjärde delen bidrar till innovation och utveckling, en innovationspott, där vi som leverantör kan söka projektmedel till innovativa projekt. Vi har bland annat ansökt om ett läsprojekt. I takt med att utlåningen går ned (en trend över hela landet) har Nacka på ett kreativt sätt avsatt den delen till att uppmuntra innovation för att utveckla biblioteksverksamheten.

Du kan också läsa artikeln (s 26-27), krönikan (s 20) och personporträttet av bibliotekschefen för Forumbiblioteken Jenny Poncin (s 12-14) i vår senaste utgåva av tidningen Blickpunkt Bibliotek här >> och blogginlägget om när vi öppnade Forumbiblioteken här >>

Vill du komma och besöka Forumbiblioteken? Kontakta bibliotekschef Jenny Poncin eller hör av dig till oss på axiellsverige@axiell.com.

Vårt nyhetsbrev ger dig alla nyheter direkt i din mejlbox.

Välj dina intresseområden: